Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS psicologia Mallorca torn lliure.
  Modificació composició tribunal CFS Psicologia
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos auxiliar.
  Publicació de la modificació del Tribunal Qualificador del cos auxiliar
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Ajornament 1er exercici cossos facultatius superiors
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP INSPECCIÓ MÈDICA.
  Correcció d'error material convocatòria borsa extraordinària, inspecció mèdica
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos superior


  LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS APROVADES DEL PRIMER EXERCICI I COMUNICACIÓ DE LA DATA DEL SEGON EXERCICI

  Data publicació: 30/12/2019

  En data 30 de desembre de 2019, el Tribunal Qualificador acorda fer pública la llista definitiva de persones aspirants que han superat el primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les Illes de Mallorca, Menorca i Eivissa.

  Podeu consultar la llista en la pàgina de l'especialitat.

  Contra aquesta acord del Tribunal es podrà formular recurs d'alçada davant la consellera d' Administracions Públiques I Modernització (art. 121 i següents en relació a l'art. 112 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les AAPP)

  Es comunica la data, l'hora i el lloc de realització de l'exercici teòric i es convoca per a aquest exercici a totes les persones aspirants aprovades del primer exercici del torn lliure i del torn de promoció interna creuada, així com a les persones aspirants del torn de promoció interna vertical :


  -Mallorca:

  Data: 8 de febrer de 2020
  Hora: 9.00 hores.
  Lloc: UIB (Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos). Palma.

  -Menorca:

  Data: 8 de febrer de 2020
  Hora: 9.00 hores.
  Lloc: UIB, extensió universitària de Menorca


  -Eivissa:

  Data: 8 de febrer de 2020
  Hora: 9.00 hores.
  Lloc: UIB, extensió universitària d'Eivissa.


  Podeu consultar les respostes motivades del Tribunal Qualificador a les al·legacions presentades en relació a les preguntes del primer exercici, a la pàgina http://www.caib.es/sites/oposicionscaib2019/ca/l/novetats/?mcont=108112


  català . castellano