Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Cos superior


Comunicació de la modificació del calendari d'exercicis i de la data de realització del 2n exercici

Data publicació: 20/12/2019

En data 20 de desembre de 2019, s'anuncia que el Tribunal Qualificador del cos superior de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha sol·licitat una modificació del calendari perquè proposen la realització del segon exercici el dia 8 de febrer de 2020.

Atès el que s'ha exposat, les llistes definitives de persones aspirants que han superat el primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sortiran una vegada que es publiqui al BOIB la Resolució de modificació del calendari (previsiblement durant la primera setmana del mes de gener de 2020).


català . castellano