Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Cos de gestió


Ajornament del primer exercici del cos gestió

Data publicació: 27/11/2019

S'informa que, en data de 27 de novembre de 2019, el Tribunal qualificador de les proves selectives per accedir, pel torn lliure i pel torn de promoció interna al cos de gestió de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ha proposat l'ajornament de la realització del primer exercici, atès que s'ha pogut veure compromesa la cadena de custòdia de la documentació relacionada amb el procés selectiu. La finalitat d'aquesta decisió és garantir el compliment dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat en l'accés a la funció pública.

Per qüestions d'organització, de planificació i de logística, la data per dur a terme el primer exercici serà entre el 15 de febrer de 2020 i el 15 de març de 2020.

La data concreta de realització del primer exercici i dels següents es comunicarà més endavant.

En breu es publicarà la resolució corresponent per la qual es modifica el calendari de realització de les proves.


català . castellano