Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Cos de gestió


Publicació de la correcció d'errades de la convocatòria

Data publicació: 21/11/2019

En el BOIB núm. 158 de 21 de novembre s'ha publicat la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 12 de novembre de 2019, de correcció de les errades advertides en la publicació de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i el temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, al cos de gestió de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El motiu és que s'han advertit errades en la versió catalana, en el punt 1 de l'annex 9 (Barem de mèrits de la fase de concurs del torn de promoció interna) en relació als mèrits professionals de serveis prestats.


català . castellano