Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

  • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP INSPECCIÓ MÈDICA.
    REPRESA TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC TECNOLOGIES DE LA INF I TELECOMUNICACIONS,ESP INFORMÀTICA.MALLORCA.
    CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC TECNOLOGIES DE LA INF I TELECOMUNICACIONS,ESP INFORMÀTICA.MALLORCA.
    CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC HUMAN I DE C SOCIALS, ESP PSICOLOGIA. MALLORCA I EIVISSA.
    REQUERIMENT LLISTA COSSOS NO CONVOCATS
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC HUMANISTÍCA I DE C.SOCIALS, ESP PEDAGOGIA. EIVISSA.
    REPRESA TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC TECNOLOGIES DE LA INF I TELECOMUNICACIONS,ESP INFORMÀTICA.MALLORCA.
    PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC TECNOLOGIES DE LA INF I TELECOMUNICACIONS,ESP INFORMÀTICA.MALLORCA.
    PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS VETERINARIA.
    Publicació rectificació d'error del cos facultatiu superior de veterinària
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA INDUSTRIAL.
    Modificació composició tribunal cos facultatiu superior enginyeria industrial
  • Veure tots els comunicats


    Llocs web vinculats

    CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA DELTREBALL


    LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS

    Data publicació: 05/11/2019

    En data de 5 de novembre de 2019 es publica la llista definitiva de valoració de mèrits del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Malllorca, Menorca i Eivissa.

    En breu es publicarà en el BOIB la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques y Modernització per la qual s'aprova la llista d'aspirants seleccionats del concurs per constituir la borsa extraordinària convocada.

    Podeu consultar les llistes esmentades a la pàgina web http://oposicions.caib.es.


    català . castellano