Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Cos superior


Llista definitiva de persones admeses i excloses

Data publicació: 24/10/2019

En data 24 d'octubre de 2019, s'ha publicat en el BOIB núm. 145 la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 15 d'octubre per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d'exclusió, de les proves selectives per accedir, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat al cos superior de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb indicació dels llocs i de la data de realització del primer exercici.

L'exercici (pel torn lliure, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, i pel de torn de promoció interna creuada) es realitzarà:

Data: 30 de novembre de 2019
Horari: 9.00 hores
Lloc: Campus de la UIB (edifici Gaspar Melchor de Jovellanos) i extensions universitàries de Menorca i d'Eivissa


català . castellano