Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Cos de gestió


Realització del 1r exercici del cos de gestió

Data publicació: 14/10/2019

El Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés al cos de gestió de l'Administració general de la CAIB s'ha constituït i ha acordat modificar el calendari de realització dels exercicis respecte al primer i al segon exercici:

-Primer exercici: de 15 de novembre a 15 de desembre de 2019.
-Segon exercici: de dia 15 de gener a 15 de febrer de 2020.

De conformitat amb allò acordat pel Tribunal, el primer exercici es durà a terme el dia 14 de desembre de 2019.

L'exercici es durà a terme en la data indicada a la seu de la UIB i a les extensions universitàries de Menorca i Eivissa, a les 09.00 hores.

En breu es publicarà en el BOIB la modificació de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i el temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, al cos de gestió de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es publicarà en breu en el BOIB la resolució definitiva de persones aspirants admeses i excloses de les proves selectives al cos de gestió.


català . castellano