Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius.
  TEMARIS DELS COSSOS FACULTATITUS PENDENTS DE CONVOCAR
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC PREVENCIÓ RISCS LABORALS.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS (MALLORCA)
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CAF, ESC SOCIOEDUCATIVA, ESP EDUCADOR/A INFANTIL. EIVISSA.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos auxiliar


  Publicació de la rectificació d'errors advertits a la resolució d'oferiment places del cos AUXILIAR, pel que respecta al torn de promoció interna i reserva de discapacitat.

  Data publicació: 01/08/2019

  En data 1 d'agost de 2019 es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 30 de juliol de 2019, per la qual es rectifiquen els errors advertits en la Resolució de 19 de juliol de 2019 per la qual s'ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs vacants que s'ofereixen a l'efecte de l'adjudicació.

  A l'esmentada resolució es completen els apartats relatius a la documentació a aportar per part dels aspirants que pertanyen al torn de promoció interna i de reserva per a persones amb discapacitat (punt 3, apartat d) i f) i es completa el punt 5 relatiu als criteris d'adjudicació de les places.

  Podeu consultar el BOIB de la publicació en l'enllaç següent:

  Correcció errors auxiliar


  català . castellano