Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA DELTREBALL


LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS

Data publicació: 15/07/2019

En data 15 de juliol de 2019 es fa pública en els taulers d'anuncis de l'EBAP i de la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització, i a les seus dels consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 8 de juliol de 2019, per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa.

Podeu consultar les llistes esmentades en la pàgina web http://oposicions.caib.es, accedint al tràmit corresponent.


català . castellano