Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

CFT, ESC HUMANÍST I C SOC, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL


LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS

Data publicació: 15/05/2019

En data 15 de maig de 2019 es fa pública en els taulers d'anuncis de l'EBAP i de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, i a les seus dels consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 26 d'abril de 2019, per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic/a en ocupació i mercat de treball de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Menorca i Eivissa i Formentera.

Podeu consultar les llistes esmentades en la pàgina web http://oposicions.caib.es, accedint al tràmit corresponent.


català . castellano