Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius.
  TEMARIS DELS COSSOS FACULTATITUS PENDENTS DE CONVOCAR
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC PREVENCIÓ RISCS LABORALS.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS (MALLORCA)
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CAF, ESC SOCIOEDUCATIVA, ESP EDUCADOR/A INFANTIL. EIVISSA.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Agent de medi ambient


  Llista definitiva d'aprovats del 2n exercici corresponent al tipus test

  Data publicació: 02/05/2019

  En data 2 de maig de 2019 es fa pública la llista definitiva de persones aspirants que han superat el segon exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos ajudant facultatiu, escala d'agents de medi ambient, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  El Tribunal Qualificador comunica el següent:

  1. Que, arran de les al·legacions presentades, ha anul·lat les preguntes núm. 8, 22, 25, 56 i 68. (La pregunta 66 es va anul·lar d'ofici pel Tribunal el dia de l'examen).

  2. Que la resposta correcta a la pregunta 45 és la b)

  Contra aquest acord del Tribunal es podrà formular recurs d'alçada davant la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'aquesta publicació, d'acord amb els art. 121 i següents, en relació amb el 112, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  El Tribunal convoca les persones aspirants aprovades al tercer exercici i recorda la data, lloc i hora de realització de l'examen:

  Dia: 25 de maig de 2019

  Lloc: Campus de la UIB a Palma i seus universitàries de Menorca i Eivissa.

  Hora: a les 9:30 hores.

  A continuació podeu consultar l'informe del Tribunal de resposta a les al·legacions presentades.

  INFORME RESPOSTA AL·LEGACIONS


  català . castellano