Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CAF, ESC SOCIOEDUCATIVA, ESP EDUCADOR/A INFANTIL. EIVISSA.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CAF, ESC SOCIOEDUCATIVA, ESP EDUCADOR/A INFANTIL. EIVISSA.
  LLISTA DEFINITIVA DE VALORACIÓ DE MÈRITS MODIFICADA
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  CFT Informatica


  NOTA INFORMATIVA SOBRE L'ÚS DE NORMATIVA LEGAL DURANT EL TERCER EXERCICI

  Data publicació: 15/02/2019

  L'apartat 1.1.3 de l'Annex I de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques d'1 de febrer de 2017 per la qual s'aproven els exercicis i els temaris que s'exigiran en les proves selectives per a l'ingrés en els cossos, les escales i les especialitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents a les ofertes públiques d'ocupació dels anys 2014,2015 i 2016 (BOIB núm. 22 de 21 de febrer de 2017) determina que al tercer exercici els aspirants podran fer us dels textos de normativa legal que creguin oportuns i que hi duguin.

  El Tribunal podrà retirar a les persones opositores els esmentats textos quan consideri que no reuneixen les característiques de textos de normativa legal.

  En relació en aquesta qüestió el Tribunal del cos facultatiu tècnic, especialitat informàtica, considera que :

  - Només es permetrà NORMATIVA publicada en BOIB, BOE o DOUE.

  - Les normes tècniques tals com les UNE, EN, ISO, DIN i altres de propòsit similar no reuneixen les característiques de textos de normativa legal a efectes de realització del tercer exercici.

  - S'acceptarà que la normativa dugui marcadors (tipus post-it) per separar les normes entre si.

  - Els textos poden estar subratllats, però no poden dur cap anotació escrita.

  - Abans de l'inici i durant el desenvolupament de la prova, el Tribunal podrà revisar el material que duguin els opositors, per tal de comprovar que s'ajusta a les pautes fixades per aquest Tribunal.

  - No es podrà fer ús de textos amb normativa comentada.

  Per altra banda, els textos de normativa legal només es podran consultar en format paper. En cap cas es permetrà l'ús de dispositius electrònics o memòries.


  català . castellano