Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Enginyeria tecnica industrial Mallorca torn lliure.
  Llista provisional de mèrits i llista provisional d'aprovats de l'oposició amb l'ordre de prelació final
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Tecnic en ocupacio i mercat de treball.
  Modificació de la data de revisió 3r examen
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Arquitectura Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva de persones aspirants aprovades del tercer exercici i llista provisional de persones aprovades de les proves selectives
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Tecnic en ocupacio i mercat de treball.
  Llistes provisionals de persones aspirants aprovades del segon exercici pel torn lliure, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat i anunci de la data de l'exercici de corresponent als casos pràctics
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Tecnic en ocupacio i mercat de treball.
  INSTRUCCIONS SOBRE L'ÚS DE NORMATIVA LEGAL DURANT EL TERCER EXERCICI DEL COS FACULTATIU TÈCNIC ESPECIALITAT OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Prevencio de riscs laborals Mallorca torn lliure.
  Llista provisional d'aprovats del cas pràctic
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP FORMACIÓ EIVISSA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  CFS Enginyeria agrònoma


  Nota informativa sobre el desenvolupament del tercer exercici

  Data publicació: 15/01/2019

  El Tribunal Qualificador fa públics els acords següents:

  1. Només es permetrà NORMATIVA (per exemple, reials decrets, decrets, ordres,¿). S¿acceptaran els annexos d¿aquesta normativa publicats en butlletí oficial com a part inseparable de la norma. Si la norma remet a un enllaç, també s¿acceptarà el document que conté.

  D¿àmbit europeu, s¿admetran reglaments, directives, decisions, recomanacions i dictàmens (tots els fonts del dret de la Unió Europea), sens perjudici del que s¿indica en l¿apartat 3.

  2. No s¿acceptaran actes administratius (per exemple, resolucions, circulars, instruccions,...), encara que estiguin publicats en butlletí oficial.

  3. Tampoc no s¿acceptaran documents de treball ¿ni plans, programes...- encara que estiguin aprovats per una norma. Per exemple, no s¿acceptarà el Programa de Desenvolupament Rural, encara que estigui aprovat per decisió europea, tenint en compte que la decisió europea no inclou adjunt el PDR aprovat (i d¿acord amb allò indicat en l¿apartat 1) .

  4. S¿acceptarà que la normativa dugui marcadors (tipus Post- it) per separar les normes entre si.

  5. El tribunal lliurarà a tots els opositors bolígrafs i cinta correctora.

  6. Abans de l¿inici i durant el desenvolupament de la prova, el tribunal podrà revisar a tots els opositors el material que duguin, per tal de comprovar que s¿ajusta a les pautes proporcionades per aquest tribunal.


  català . castellano