Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic.
  LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES DE LES DIVERSES ESCALES I ESPECIALITATS DEL COS FACULTATIU TÈCNIC
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  PRESENTACIO DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP FORMACIÓ EIVISSA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos de gestio.
  Relació provisional de persones aprovades de l'oposició de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos de gestió
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos de gestio.
  Relació provisional de puntuacions obtingudes i d'aspirants seleccionats del concurs oposició de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn de promoció interna, al cos de gestió
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP FORMACIÓ EIVISSA.
  PRESENTACIO DE SOL·LICITUDS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos auxiliar.
  ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR PEL QUAL ES FIXA LA DATA DEL SEGON EXERCICI DEL COS AUXILIAR
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos auxiliar.
  COMUNICAT DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR SOBRE LA PROVA D'INFORMÀTICA
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cossos facultatius


  Persones aspirants a més d'una escala o especialitat dels cossos facultatius

  Data publicació: 05/10/2018

  El qüestionari tipus TEST corresponent al primer examen del torn lliure, del COS FACULTATIU SUPERIOR, es comú per a totes les escales i especialitats.

  Les persones aspirants a les proves selectives per aquest torn, que constin en la llista definitiva com a admeses a més d'una escala o especialitat del cos facultatiu superior, NOMES HAN DE FER UN EXAMEN tipus test i la nota d'aquest serà la nota que tindrà en el primer examen en totes les escales i especialitats del cos facultatiu superior en les quals hagin estat definitivament admeses.

  El qüestionari tipus TEST corresponent al primer examen del torn lliure, del COS FACULTATIU TECNIC, es comú per a totes les escales i especialitats.

  Les persones aspirants a les proves selectives per aquest torn, que constin en la llista definitiva com a admeses a més d'una escala o especialitat del cos facultatiu tècnic, NOMES HAN DE FER UN EXAMEN tipus test i la nota d'aquest serà la nota que tindran en el primer examen en totes les escales i especialitats del cos facultatiu tècnic en les quals hagin estat definitivament admeses.


  català . castellano