Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

CFT, ESC PREVENCIÓ RISCS LABORALS


CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI

Data publicació: 14/08/2018

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears del 14 d'agost de 2018 es publica la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, a proposta del director gerent de l'Escola d'Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala prevenció de riscs laborals, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera.
Les persones interessades a participar en el procediment han de presentar les sol·licituds en el termini de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (des del dia 16 d'agost fins al 5 de setembre).


català . castellano