Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport.
  Publicació de la data prevista per al 1r exercici del cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos subaltern.
  Relació definitiva de persones aspirants que han aprovat la fase d'oposició de les proves selectives del cos subaltern, pel torn de promoció interna i pel torn de reserva del 2%, i termini de presentació de mèrits
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Acords dels Tribunals Qualificadors de les diferents escales i especialitats dels cossos facultatius superiors sobre el desenvolupament del primer exercici
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Publicació de les notes del primer exercici de les diferents escales i especialitats dels cos facultatiu superior (torn lliure) de la CAIB
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al primer exercici de les diferents escales i especialitats dels cos facultatiu superior (torn lliure) de la CAIB
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos subaltern.
  Relació definitiva de persones aspirants que han superat les proves selectives del cos subaltern del torn lliure, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat i termini de presentació de mèrits
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Realització del primer exercici de les diferents escales i especialitats dels cos facultatiu superior (torn lliure) de la CAIB
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic.
  LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES DE LES DIVERSES ESCALES I ESPECIALITATS DEL COS FACULTATIU TÈCNIC
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  PRESENTACIO DE SOL·LICITUDS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos de gestio.
  Relació provisional de puntuacions obtingudes i d'aspirants seleccionats del concurs oposició de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn de promoció interna, al cos de gestió
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos de gestio.
  Relació provisional de persones aprovades de l'oposició de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos de gestió
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP FORMACIÓ EIVISSA.
  PRESENTACIO DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP FORMACIÓ EIVISSA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos administratiu


  Distribució de les persones aspirants per a la revisió del segon exercici del cos administratiu pel torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitats

  Data publicació: 01/08/2018

  En data a 1 de d'agost, el Tribunal anuncia la distribució de les persones aspirants per a la revisió del segon exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitats, al cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears convocada per al dia 3 d'agost a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol) (Aula 4) i a les seus de Menorca (Carrer del Bisbe Gonyalons, 20, de Maó) i d'Eivissa (carrer del Bisbe Abad i Lasierra, 47, Eivissa).

  El Tribunal donarà audiència a les persones aspirants que hagin sol·licitat la revisió en temps i forma, d'acord amb allò establert a les Bases generals (i d'acord amb la novetat publicada en data 25 de juliol per la qual es feia pública la llista provisional de persones aprovades del segon exercici).

  Els torns per a la revisió seran els següents:

  A les 09.00 hores: Persones aspirants de Menorca i d'Eivissa a les seus de l'EBAP respectives.
  A les 10.00 hores: Llinatges d'Oliver Juan a Ripoll Servera
  A les 11.00 hores: Llinatges de Ródenas Donaire a Avendaño Nieto
  A les 12.00 hores: Llinatges de Bernad Barceló a Fernández Rivera
  A les 14.30 hores: Llinatges de Fraile Arroyo a Jaume Mestre
  A les 15.30 hores: Llinatges de Lladó Mantiñan a Noguera Seguí


  català . castellano