Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos subaltern.
  Revisió del primer exercici del cos subaltern
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos auxiliar.
  PUBLICACIÓ DELS TORNS I DISTRIBUCIÓ PER AULES DE LES PERSONES ASPIRANTS CONVOCADES AL SEGON EXERCICI DEL COS AUXILIAR DE LA CAIB
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos auxiliar.
  Llista definitiva de persones aspirants que han superat el primer exercici del cos auxiliar, pel torn lliure i promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat,i informe del Tribunal
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2017. CFS, ESC RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIO, ESP ESTADISTICA (MALLORCA).
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos auxiliar.
  Informacions i recomanacions del segon exercici cos auxiliar
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos subaltern.
  Correcció d'errades llistes definitives
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos auxiliar


  Llista definitiva de persones aspirants que han superat el primer exercici del cos auxiliar, pel torn lliure i promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat,i informe del Tribunal

  Data publicació: 15/05/2018

  En data 15 de maig de 2018, es fa pública la llista definitiva de persones aspirants que han superat el primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitats, al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  Arran de les revisions efectuades pel Tribunal qualificador s'han anul·lat les preguntes núm. 13 i 22 del qüestionari del torn lliure/ promoció interna creuada /personal laboral fix i la pregunta núm. 31 del qüestionari de promoció interna vertical.

  S'adjunta, a continuació, l'informe del Tribunal relatiu a les reclamacions formulades a la realització del primer exercici.

  INFORME AL·LEGACIONS


  català . castellano