Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC PREVENCIÓ RISCS LABORALS.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC PREVENCIÓ RISCS LABORALS.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Enginyeria agrònoma.
  Modificació convocatòria i nou període de presentació d'instàncies
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cos advocacia.
  LLISTA D'APROVATS COS D'ADVOCACIA I TERMINI PER A ELEGIR LLOC I PRESENTAR DOCUMENTACIO
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ. MALLORCA.
  LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Enginyeria tecnica industrial Mallorca torn lliure.
  Modificació convocatòria i nou termini de presentació de sol·licituds
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Enginyeria industrial Mallorca torn lliure.
  Modificació convocatòria i nou període de presentació d'instàncies
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius.
  Modificació del calendari de desenvolupament de les proves selectives. Cossos facultatius
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANISTICA I SOCIAL, TERAPIA OCUPACIONAL (MALLORCA).
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2017. CFT, TIT DIPLOMATURA EDUCACIO SOCIAL I TITOL OFICIAL POSTGRAU UNIVERSITARI ESTUDIS GENERE.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANISTICA I SOCIAL, TERAPIA OCUPACIONAL (MALLORCA).
  LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cossos generals


  PUBLICACIÓ CORRECCIONS ERRORS

  Data publicació: 12/02/2018

  18.01.2018: Publicació de correcció d'errades de les llistes provisionals

  En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 9, de 18 de gener de 2018, es publica la correcció d'errades advertides en la publicació de l'annex 1 i l'annex 2 de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 15 de desembre de 2017 per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procediment selectiu per a l'ingrés als cossos de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocat per les resolucions de 26 d'octubre de 2017, amb expressió de la causa d'exclusió.
  Les persones interessades disposen d'un termini de 10 DIES HÀBILS, comptadors des de l'endemà de la publicació (del 19 de gener fins a l'1 de febrer de 2018) per esmenar el possible defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu.
  Les persones que no compleixin aquest requeriment es considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud.

  09.02.2018: Correcció d'errades de les llistes provisionals de les persones aspirants admeses i excloses en els processos selectius dels cossos generals

  En el BOIB núm. 18, de 8 de febrer de 2018, es va publicar la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, de 6 de febrer de 2018 , per la qual es corregeixen els errors advertits en la publicació de la Resolució de 15 de desembre de 2017 (BOIB núm. 157, de 23 de desembre).
  Es tracta d'una correcció de les llistes provisionals de les persones aspirants admeses i excloses en els processos selectius dels cossos generals.
  Aquesta correcció només afecta les persones esmentades en els llistats de la Resolució, les quals podran esmenar en el termini de deu dies hàbils des del següent a la publicació (des del dia 9 de febrer fins al dia 22 de febrer, ambdós inclosos).


  català . castellano