Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC PREVENCIÓ RISCS LABORALS.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC PREVENCIÓ RISCS LABORALS.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Enginyeria agrònoma.
  Modificació convocatòria i nou període de presentació d'instàncies
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cos advocacia.
  LLISTA D'APROVATS COS D'ADVOCACIA I TERMINI PER A ELEGIR LLOC I PRESENTAR DOCUMENTACIO
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ. MALLORCA.
  LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Enginyeria tecnica industrial Mallorca torn lliure.
  Modificació convocatòria i nou termini de presentació de sol·licituds
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Enginyeria industrial Mallorca torn lliure.
  Modificació convocatòria i nou període de presentació d'instàncies
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius.
  Modificació del calendari de desenvolupament de les proves selectives. Cossos facultatius
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANISTICA I SOCIAL, TERAPIA OCUPACIONAL (MALLORCA).
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2017. CFT, TIT DIPLOMATURA EDUCACIO SOCIAL I TITOL OFICIAL POSTGRAU UNIVERSITARI ESTUDIS GENERE.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANISTICA I SOCIAL, TERAPIA OCUPACIONAL (MALLORCA).
  LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cossos generals


  LLISTES PROVISIONALS PERSONES ADMESES I EXCLOSES PROCES SELECTIU COSSOS ADMINISTRACIO GENERAL

  Data publicació: 27/12/2017

  En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 23 de desembre de 2017 es publica la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de dia 15 de desembre de 2017, per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procediment selectiu per a l'ingrés, als cossos de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb expressió de la causa de l'exclusió, convocat per les resolucions de 26 d'octubre de 2017.
  Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de 10 DIES HÀBILS, comptadors des de l'endemà de la publicació, per esmenar el possible defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu (és a dir, el termini per esmenar és del 27 de desembre de 2017, fins al 10 de gener de 2018, ambdós inclosos). Les persones que no compleixin aquest requeriment es considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud.
  Atès el nombre tan elevat de persones aspirants del procediment selectiu, i amb la finalitat d'evitar errors i, si se'n produeixen, de possibilitar-ne l'esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les persones interessades han de comprovar dues coses:
  - Que no figuren en la relació de persones excloses, i a més,
  - Que els seus noms consten en la relació pertinent de persones admeses.


  català . castellano