Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos subaltern.
  Revisió del primer exercici del cos subaltern
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos auxiliar.
  PUBLICACIÓ DELS TORNS I DISTRIBUCIÓ PER AULES DE LES PERSONES ASPIRANTS CONVOCADES AL SEGON EXERCICI DEL COS AUXILIAR DE LA CAIB
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos auxiliar.
  Llista definitiva de persones aspirants que han superat el primer exercici del cos auxiliar, pel torn lliure i promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat,i informe del Tribunal
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2017. CFS, ESC RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIO, ESP ESTADISTICA (MALLORCA).
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos auxiliar.
  Informacions i recomanacions del segon exercici cos auxiliar
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos subaltern.
  Correcció d'errades llistes definitives
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos administratiu


  CORRECCIO ERROR QUANTIA TAXA

  Data publicació: 31/10/2017

  En data de 31 d'octubre es fa públic que s'ha detectat una errada en el punt 4.b) de l'annex 4 de la versió catalana de la Resolució de la consellera d¿Hisenda i Administracions Públiques de 26 d'octubre de 2017 per la qual s'aprova la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  Allà on diu:

  "4. Formalització de la sol·licitud i presentació de documentació: b) Resguard acreditatiu del pagament dels drets d'examen segons la via seleccionada (semitelemàtica o manual). La taxa dels drets d'examen és de 13,38 euros per als aspirants del torn lliure, i de 6,69 euros per als aspirants del torn de promoció interna."

  Ha de dir:

  "4. Formalització de la sol·licitud i presentació de documentació: b) Resguard acreditatiu del pagament dels drets d'examen segons la via seleccionada (semitelemàtica o manual). La taxa dels drets d'examen és de 13,77 euros per als aspirants del torn lliure, i de 6,89 euros per als aspirants del torn de promoció interna."

  D'altra banda, la convocatòria esmentada ja estableix la quantia correctament en el punt 6.3.:"la taxa pels drets d'examen és de 13,77 euros per a les persones aspirants del torn lliure, i de 6,89 euros per a les aspirants del torn de promoció interna. Queden exemptes del pagament de la taxa les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %".

  A més, aquesta incidència només afecta a les persones aspirants que presentin la seva sol·licitud de participació de manera manual perquè per a la presentació telemàtica i semitelemàtica el tràmit detecta la taxa correcta.

  En breu es publicarà en el BOIB la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques per la qual es corregeix aquesta errada detectada.
  català . castellano