Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS AUXILIAR


LLISTA PROVISIONAL CORREGIDA DE MÈRITS

Data publicació: 06/10/2017

En data de 6 d'octubre de 2017 es fa pública la llista provisional corregida amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos auxiliar de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, atès que per una errada informàtica no s'han copiat les puntuacions per a les persones aspirants que varen presentar sol·licitud a més d'una illa. Les persones aspirants disposen d'un nou termini de cinc dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista (del 9 al 16 de octubre), per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs. Dins aquest termini, les persones interessades poden veure l'expedient de valoració a la web de l'EBAP. Les persones que vulguin demanar revisió dels mèrits, han de presentar la sol·licitud en el Registre General de l'EBAP mitjançant un escrit dirigit a la Comissió Tècnica de Valoració. Si la persona candidata presenta la sol·licitud mitjançant Correus o en un altre registre públic, dins el termini de cinc dies esmentat ha d'avançar-la necessàriament a la Comissió Tècnica de Valoració mitjançant fax (971 177 620) o correu electrònic oposicions@caib.es. Les persones aspirants que hagin sol·licitat la revisió en termini, residents a l'illa de Mallorca, s'han de personar el dia i hora que s'especificarà en breu en un proper comunicat a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol). I les de fora de Mallorca han de sol·licitar la revisió telefònica i indicar un número de telèfon a l'efecte que la Comissió Tècnica de Valoració pugui contactar-hi.Podeu consultar la llista provisional amb les puntuacions en la pàgina web http://oposicions.caib.es, accedint al corresponent procediment.


català . castellano