Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS AUXILIAR


LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS

Data publicació: 04/10/2017

En data de 4 d'octubre de 2017 es fa pública la llista provisional amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants de la borsa del cos auxiliar de la CAIB, per a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera. Les persones aspirants disposen d'un termini de cinc dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista (del 5 al 11 de octubre), per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs. Dins aquest termini, les persones interessades poden veure l'expedient de valoració a la web de l'EBAP. Les persones que vulguin demanar revisió dels mèrits, han de presentar la sol·licitud en el Registre General de l'EBAP mitjançant un escrit dirigit a la Comissió Tècnica de Valoració. Si la persona candidata presenta la sol¿licitud mitjançant Correus o en un altre registre públic, dins el termini de cinc dies esmentat ha d'avançar-la necessàriament a la Comissió Tècnica de Valoració mitjançant fax (971 177 620) o correu electrònic oposicions@caib.es. Les persones aspirants que hagin sol·licitat la revisió en termini, residents a l'illa de Mallorca, s'han de personar el dia i hora que s'especificarà en breu en un proper comunicat a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol). I les de fora de Mallorca han de sol·licitar la revisió telefònica i indicar un número de telèfon a l'efecte que la Comissió Tècnica de Valoració pugui contactar-hi.Podeu consultar la llista provisional amb les puntuacions en la pàgina web http://oposicions.caib.es, accedint al corresponent procediment.


català . castellano