Portal de l'opositor/a de la DG de Funci Pblica (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport.
  Llista definitiva de puntuacions obtingudes en la fase de concurs i llista definitiva d'aspirants seleccionats del concurs oposici de les proves selectives del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos administratiu.
  Publicaci del nomenament de les persones aspirants que han superat les proves selectives com a funcionaris de carrera del cos administratiu de la Comunitat Autnoma de les Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Tecnic en ocupacio i mercat de treball.
  INSTRUCCIONS SOBRE L'S DE NORMATIVA LEGAL DURANT EL TERCER EXERCICI DEL COS FACULTATIU SUPERIOR ESPECIALITAT OCUPACI I MERCAT DE TREBALL
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Tecnic en ocupacio i mercat de treball.
  Llista definitiva d'aprovats de l'exercici de desenvolupament de temes del cos facultatitu superior, especialitat tcnic en ocupaci i mercat de treball i recordatori de la convocatria del tercer exercici
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Ciencies ambientals Mallorca torn lliure.
  Relaci definitiva de persones aspirants que han superat les proves selectives i termini de presentaci de mrits
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Farmacia Mallorca torn lliure.
  Relaci definitiva de persones aspirants que han superat les proves selectives i termini de presentaci de mrits
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Quimica Mallorca torn lliure.
  Relaci definitiva de persones aspirants que han superat les proves selectives i termini de presentaci de mrits
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Geografia Mallorca torn lliure.
  Relaci definitiva de persones aspirants que han superat les proves selectives i termini de presentaci de mrits
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport.
  Revisi llista provisional de puntuacions obtingudes en la fase de concurs i llista provisional d'aspirants seleccionats de les proves selectives del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Enginyeria industrial Mallorca torn lliure.
  Llista defintiva d'aprovats amb l'ordre de prelaci final
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. COS AUXILIAR. FORMENTERA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. COS AUXILIAR. FORMENTERA.
  PRESENTACI DE SOLLICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC SANITRIA, ESP FISIOTERPIA. MENORCA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC SANITRIA, ESP FISIOTERPIA. MENORCA.
  PRESENTACI DE SOLLICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. MALLORCA.
  PRESENTACI DE SOLLICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. MALLORCA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Informatica.
  Llista definitiva d'aprovats de l'exercici de desenvolupament de temes del cos facultatitu tcnic, especialitat d'informtica i convocatria de l'exercici corresponent als casos prctics
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Informatica.
  NOTA INFORMATIVA SOBRE L'S DE NORMATIVA LEGAL DURANT EL TERCER EXERCICI
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Prevencio de riscs laborals Mallorca torn lliure.
  MODIFICACIO DEL CALENDARI I DE LA DATA DE REALITZACI DEL TERCER EXERCICI
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos auxiliar.
  Llista provisional de persones aspirants aprovades del segon exercici del cos auxiliar
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Ciencies ambientals Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva de persones aspirants que han superat el tercer exercici i llista provisional de persones aprovades de les proves selectives
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2017. CFT, ESC HUMANISTICA I C SOCIALS, ESP FORMACIO (MENORCA).
  LLISTA PROVISIONAL DE MRITS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Geografia Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del tercer exercici i llista provisional d'aprovats de les proves selectives
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Farmacia Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del tercer exercici i llista provisional d'aprovats de les proves selectives
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Quimica Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva de persones aspirants aprovades del tercer exercici i llista provisional de persones aprovades de les proves selectives
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  PROVES SELECTIVES POLICIA AJUNTAMENT PALMA 2018


 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Tecnico en ocupacion y mercado de trabajo.
  21/02/2019 INSTRUCCIONES SOBRE EL USO DE NORMATIVA LEGAL DURANTE EL TERCER EJERCICIO DEL CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR ESPECIALIDAD EMPLEO Y MERCADO DE TRABAJO
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Tecnico en ocupacion y mercado de trabajo.
  21/02/2019 Lista definitiva de aprobados del ejercicio de desarrollo de temas del cuerpo facultativo superior, especialidad de tcnico en empleo y mercado de trabajo y recordatorio de la convocatoria del tercer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales. Cuerpo administrativo.
  21/02/2019 Publicacin del nombramiento de las personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas como funcionarios de carrera del cuerpo administrativo de la Comunidad Autnoma de las Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo subalterno. Auxiliar de apoyo.
  21/02/2019 Lista definitiva de puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y lista definitiva de aspirantes seleccionados del concurso oposicin de las pruebas selectivas del cuerpo facultativo subalterno, especialidad auxiliar de apoyo
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Farmacia Mallorca turno libre.
  20/02/2019 Relacin definitiva de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas y plazo de presentacin de mritos
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Quimica Mallorca turno libre.
  20/02/2019 Relacin definitiva de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas y plazo de presentacin de mritos
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Geografia Mallorca turno libre.
  20/02/2019 Relacin definitiva de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas y plazo de presentacin de mritos
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ciencias ambientales Mallorca turno libre.
  20/02/2019 Relacin definitiva de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas y plazo de presentacin de mritos
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo subalterno. Auxiliar de apoyo.
  19/02/2019 Revisin lista provisional de puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y lista provisional de aspirantes seleccionados de las pruebas selectivas del cuerpo facultativo subalterno, especialidad auxiliar de apoyo
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ingenieria industrial Mallorca turno libre.
  18/02/2019 Lista defintiva de aprobados con el orden de prelacin final
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CFS, ESC SANITARIA,ESP MEDICINA.MALLORCA.
  18/02/2019 PRESENTACIN DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CUERPO AUXILIAR. FORMENTERA.
  18/02/2019 CONVOCATORIA BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CUERPO AUXILIAR. FORMENTERA.
  18/02/2019 PRESENTACIN DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CFS, ESC SANITARIA,ESP MEDICINA.MALLORCA.
  18/02/2019 CONVOCATORIA BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CFT, ESC SANITARIA, ESP FISIOTERAPIA. MENORCA.
  18/02/2019 PRESENTACIN DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CFT, ESC SANITARIA, ESP FISIOTERAPIA. MENORCA.
  18/02/2019 CONVOCATORIA BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Prevencion de riesgos laborales Mallorca turno libre.
  15/02/2019 MODIFICACION DEL CALENDARIO Y DE LA FECHA DE REALIZACIN DEL TERCER EJERCICIO
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Informatica.
  15/02/2019 NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE NORMATIVA LEGAL DURANTE EL TERCER EJERCICIO
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Informatica.
  15/02/2019 Lista definitiva de aprobados del ejercicio de desarrollo de temas del cuerpo facultativo tcnico, especialidad informtica y convocatoria del ejercicio correspondiente a los casos prcticos
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC HUMANISTICA Y C SOCIALES, ESP FORMACION (MENORCA).
  14/02/2019 LISTA PROVISIONAL DE MRITOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales. Cuerpo auxiliar.
  14/02/2019 Lista provisional de persones aspirantes aprobadas del segundo ejercicio del cuerpo auxiliar
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ciencias ambientales Mallorca turno libre.
  14/02/2019 Lista definitiva de personas aspirantes que han superado el tercer ejercicio y lista provisional de personas aprobadas de las pruebas selectivas
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Quimica Mallorca turno libre.
  13/02/2019 Lista definitiva de personas aspirantes del tercer ejercicio y lista provisional de personas aprobadas de las pruebas selectivas
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Geografia Mallorca turno libre.
  13/02/2019 Lista definitiva de aprobados del tercer ejercicio y lista provisional de aprobados de las pruebas selectivas
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Farmacia Mallorca turno libre.
  13/02/2019 Lista definitiva de aprobados del tercer ejercicio y lista provisional de aprobados de las pruebas selectivas
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Veterinaria.
  12/02/2019 NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE NORMATIVA LEGAL DURANTE EL TERCER EJERCICIO
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ingenieria industrial Mallorca turno libre.
  12/02/2019 Relacin difinitiva de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas y plazo de presentacin de mritos
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Asesoramiento lingistico Mallorca turno libre.
  12/02/2019 Lista provisional de aprobados del caso prctico
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ingenieria agronoma.
  11/02/2019 Lista provisional de personas aspirantes que han superado el tercer ejercicio, por el turno libre
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CUERPO SUPERIOR MALLORCA.
  11/02/2019 LISTA DEFINITIVA DEL BOLSN DE INTERINOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Informatica.
  11/02/2019 Lista definitiva de aprobados del ejercicio de desarrollo de temas del cuerpo facultativo superior, especialidad de informtica y recordatorio de la convocatoria del ejercicio de casos prcticos
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo subalterno. Auxiliar de apoyo.
  08/02/2019 Lista provisional de puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y lista provisional de aspirantes seleccionados del concurso oposicin de las pruebas selectivas del cuerpo facultativo subalterno, especialidad auxiliar de apoyo
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Veterinaria.
  07/02/2019 Listas definitivas de personas aspirantes aprobadas del segundo ejercicio y anuncio de la fecha del tercer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Farmacia Mallorca turno libre.
  07/02/2019 Lista provisional de aprobados del caso prctico
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ciencias ambientales Mallorca turno libre.
  07/02/2019 Lista provisional de aprobados del caso prctico
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Biologia Mallorca turno libre.
  07/02/2019 Lista definitiva de aprobados del ejercicio de desarrollo de temas del cuerpo facultativo superior, especialidad BIOLOGIA y recordatorio de la convocatoria del tercer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Biologia Mallorca turno libre.
  07/02/2019 COMUNICADO DEL TRIBUNAL SOBRE EL USO DE NORMATIVA LEGAL DURANTE EL TERCER EJERCICIO
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Ingenieria tecnica forestal.
  06/02/2019 LISTA DEFINITIVA DE APROBADOS DE LA OPOSICIN CON ORDEN DE PRELACIN FINAL
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Quimica Mallorca turno libre.
  06/02/2019 Lista provisional de aprobados del caso prctico
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Geografia Mallorca turno libre.
  06/02/2019 Lista provisional de aprobados del caso prctico
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ingenieria industrial Mallorca turno libre.
  06/02/2019 Lista definitiva de aprobados del tercer ejercicio y lista provisional de aprobados de las pruebas selectivas
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Tecnico en ocupacion y mercado de trabajo.
  05/02/2019 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas del segundo y anuncio de la fecha del tercer ejercicio para el turno libre
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS CIENCIAS DE LA INFORMACIN. MALLORCA.
  05/02/2019 LISTA PROVISIONAL DE MRITOS Y RELACIN PERSONAS ASPIRANTES QUE HAN ACREDITADO MRITOS CON DEFECTOS FORMALES
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Arquitectura Mallorca turno libre.
  05/02/2019 Lista definitiva de aprobados del ejercicio de desarrollo de temas del cuerpo facultativo superior, escala de arquitectura y recordatorio de la convocatoria del tercer ejercicio
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CUERPO SUPERIOR MALLORCA.
  04/02/2019 Lista definitiva de puntuaciones en la valoracin de mritos de la bolsa del cuerpo superior
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Informatica.
  04/02/2019 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas del segundo ejercicio (turno libre) y primero (promocin interna) y anuncio de la fecha del ejercicio correspondiente a los casos prcticos
 • PROCESO SELECTIVO 2019. CUERPO ABOGACIA.
  03/02/2019 MODELOS A PRESENTAR PARA LAS SOLICITUDES MANUALES / NO TELEMATICAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO, POR EL TURNO LIBRE, AL CUERPO DE ABOGACIA DE LA CAIB
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Prevencion de riesgos laborales Mallorca turno libre.
  01/02/2019 Lista definitiva de aprobados del ejercicio de desarrollo de temas del cuerpo facultativo tcnico, especialidad prevencin de riesgos laborales y recordatorio de la convocatoria del tercer ejercicio
 • PROCESO SELECTIVO 2019. CUERPO ABOGACIA.
  01/02/2019 CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA ACCEDER, POR EL TURNO LLIBRE, AL CUERPO DE LA ABOGACIA DE LA CAIB
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Ingenieria tecnica industrial Mallorca turno libre.
  31/01/2019 Lista definitiva de aprobados del ejercicio de desarrollo de temas del cuerpo facultativo tcnico, especialidad ingeniero tcnico industrial y recordatorio de la convocatoria del tercer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Ingenieria tecnica forestal.
  31/01/2019 null
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Ingenieria tecnica industrial Mallorca turno libre.
  31/01/2019 COMUNICADO DEL TRIBUNAL DE INGENIERO TCNICO INDUSTRIAL RELATIVO A LA NORMATIVA APLICABLE
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ingenieria industrial Mallorca turno libre.
  30/01/2019 Lista provisional de aprobados del caso prctico
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Informatica.
  30/01/2019 Lista provisional de aprobados del ejercicio de desarrollo
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales. Cuerpo de gestion.
  29/01/2019 Publicacin del nombramiento de las personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas como funcionarios de carrera del cuerpo de gestin de la Comunidad Autnoma de las Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales. Cuerpo de gestion.
  29/01/2019 Constitucin de la bolsa de trabajo ordinaria de personal funcionario interino del cuerpo de gestin de la Administracin general de la Comunidad Autnoma de las Islas Baleares
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos.
  29/01/2019 Modificacin del calendario de desarrollo de ejercicios. Cuerpos facultativos
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos.
  28/01/2019 Modificacin del calendario de desarrollo de las pruebas selectivas. Cuerpos facultativos
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Ingenieria tecnica forestal.
  25/01/2019 Listas definitivas del tercer ejercicio y lista provisional de aprobados de la oposicin al cuerpo facultativo tcnico, especialidad ingeniero tcnico forestal.
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESC HUMANST Y DE C SOC, ESP OCUPACIN Y MERCADO DE TRABAJO.
  25/01/2019 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Asesoramiento lingistico Mallorca turno libre.
  25/01/2019 NOTA INFORMATIVA DEL TRIBUNAL RESPECTO DEL DESARROLLO DEL TERCER EJERCICIO
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Asesoramiento lingistico Mallorca turno libre.
  24/01/2019 Publicacin de la constitucin de una bolsa temporal de personal funcionario interino del CFS, escala humanstica y de ciencias sociales, especialidad asesoramiento lingstico, de la Administracin especial de la CAIB, para la isla de Mallorca
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CUERPO SUPERIOR MALLORCA.
  24/01/2019 Lista definitiva de personas aspirantes que han superado la prueba selectiva y lista provisional de puntuaciones en la valoracin de mritos de la bolsa del cuerpo superior
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Arquitectura tecnica Mallorca turno libre.
  24/01/2019 Lista definitiva de personas aspirantes que han superado el segundo ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Prevencion de riesgos laborales Mallorca turno libre.
  22/01/2019 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas del segundo ejercicio y anuncio de la fecha del tercer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo ayudante facultativo. Agente de medio ambiente.
  22/01/2019 Lista definitiva de aprobados del primer ejercicio correspondiente a la prueba fsica y comunicacin relativa a la fecha del segundo ejercicio.
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Prevencion de riesgos laborales Mallorca turno libre.
  22/01/2019 COMUNICADO DEL TRIBUNAL RELATIVO A LAS NOTAS PROVISIONALES DEL SEGUNDO EJERCICIO DEL CUERPO FACULTATIVO TCNICO, ESPECIALIDAD PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC TECNOLOGIA INFORM I TELEC, ESP INFORMATICA (MALLORCA).
  22/01/2019 Modificacin composicin de la bolsa extraordinaria del cuerpo facultativo tcnico, escala de tecnologas de la informacin y telecomunicaciones, especialidad informtica, para la isla de Mallorca, de la Administracin especial de la CAIB
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Ingenieria tecnica forestal.
  18/01/2019 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas del tercer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Asesoramiento lingistico Mallorca turno libre.
  18/01/2019 Lista definitiva de aprobados del ejercicio de desarrollo de temas del cuerpo facultativo superior, especialidad asesoramiento lingustico y recordatorio de la convocatoria del tercer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo subalterno. Auxiliar de apoyo.
  17/01/2019 Relacin definitiva de personas aspirantes que han aprobado la fase de oposicin y plazo de presentacin de mritos de las pruebas selectivas del cuerpo facultativo subalterno, especialidad auxiliar de apoyo
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo subalterno. Auxiliar de apoyo.
  17/01/2019 NOTA: aclaracin en relacin con la acreditacin del mrito de experiencia profesional para la fase de concurso del cuerpo facultativo subalterno, especialidad auxiliar de apoyo
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Biologia Mallorca turno libre.
  16/01/2019 COMUNICADO DEL TRIBUNAL RELATIVO A LAS NOTAS PROVISIONALES DEL SEGUNDO EJERCICIO DEL CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR, ESCALA CIENTFICA, ESPECIALIDAD BIOLOGA
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Veterinaria.
  16/01/2019 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas del segundo
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ingenieria industrial Mallorca turno libre.
  15/01/2019 Lista definitiva de personas aspirantes que han superado el segundo ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ingenieria agronoma.
  15/01/2019 Lista definitiva de personas aspirantes que han superado el segundo ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Biologia Mallorca turno libre.
  15/01/2019 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas del segundo ejercicio y anuncio de la fecha del tercer ejercicio
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CUERPO SUPERIOR MALLORCA.
  15/01/2019 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas en la prueba selectiva para constituir una bolsa extraordinaria del cuerpo superior
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Arquitectura Mallorca turno libre.
  15/01/2019 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas del segundo ejercicio y anuncio de la fecha del tercer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ingenieria agronoma.
  15/01/2019 Nota informativa sobre el desarrollo del tercer ejercicio
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CUERPO SUPERIOR MALLORCA.
  14/01/2019 CUESTIONARIO PRUEBA SELECTIVA BOLSA CUERPO SUPERIOR
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Arquitectura tecnica Mallorca turno libre.
  10/01/2019 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas del segundo y anuncio de la fecha del tercer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Ingenieria tecnica industrial Mallorca turno libre.
  10/01/2019 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas del segundo y anuncio de la fecha del tercer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ingenieria industrial Mallorca turno libre.
  09/01/2019 NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE NORMATIVA LEGAL DURANTE EL TERCER EJERCICIO DEL CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR DE INGENIERIA INDUSTRIAL
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales. Cuerpo de gestion.
  09/01/2019 MODELOS DE PRUEBA DEL TERCER EXAMEN
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales. Cuerpo superior.
  09/01/2019 MODELOS DE LA PRUEBA DEL TERCER EJERCICIO DEL CUERPO SUPERIOR
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo subalterno. Auxiliar de apoyo.
  09/01/2019 Listas definitivas del segundo ejercicio y lista provisional de aprobados de la oposicin del cuerpo facultativo subalterno, especialidad auxiliar de apoyo
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CUERPO SUPERIOR MALLORCA.
  09/01/2019 DISTRIBUCIN POR AULAS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES CONVOCADAS A LA PRUEBA SELECTIVA DE LA BOLSA DEL CUERPO SUPERIOR DE LA CAIB
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CUERPO SUPERIOR MALLORCA.
  09/01/2019 LISTAS DEFINITIVAS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo ayudante facultativo. Agente de medio ambiente.
  08/01/2019 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas del primer ejercicio correspondiente a la prueba de marcha y natacin
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. EIVISSA.
  08/01/2019 LISTA DEFINITIVA DEL BOLSN DE INTERINOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Geografia Mallorca turno libre.
  21/12/2018 Lista definitiva de aprobados del ejercicio de desarrollo de temas del cuerpo facultativo superior, especialidad geografia y recordatorio de la convocatoria del tercer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo ayudante facultativo. Agente de medio ambiente.
  21/12/2018 MODIFICACIN DEL CALENDARIO DE DESARROLLO DEL SEGUNDO Y TERCER EJERCICIOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior.
  20/12/2018 MODIFICACION DEL CALENDARIO DEL TERCER EJERCICIO DE ALGUNAS ESPECIALIDADES DEL CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Quimica Mallorca turno libre.
  20/12/2018 Lista definitiva de aprobados del ejercicio de desarrollo de temas del cuerpo facultativo superior, especialidad qumica y recordatorio de la convocatoria del tercer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo subalterno. Auxiliar de apoyo.
  20/12/2018 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas del segundo ejercicio del cuerpo facultativo subalterno, escala de apoyo instrumental, especialidad auxiliar de apoyo
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Informatica.
  20/12/2018 Publicacin de la constitucin de una bolsa temporal de personal funcionario interino del CFT, escala de tecnologas de la informacin y la telecomunicacin, especialidad informtica, de la Administracin especial de la CAIB, para la isla de Mallorca
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CUERPO SUPERIOR MALLORCA.
  19/12/2018 Anuncio de la fecha y del lugar de la prueba selectiva del cuerpo superior para constituir una bolsa extraordinaria
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ingenieria agronoma.
  19/12/2018 Listas provisionales de personas aprobadas del segundo ejercicio (turno libre) y del primero de promocin interna vertical y anuncio de la fecha del tercer ejercicio (turno libre) y segundo de promocin interna vertical
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ingenieria agronoma.
  19/12/2018 NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE NORMATIVA LEGAL DURANTE EL TERCER EJERCICIO DEL CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR DE INGENIERO AGRONOMO
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ingenieria industrial Mallorca turno libre.
  19/12/2018 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas del segundo y anuncio de la fecha del tercer ejercicio para el turno libre
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CUERPO SUPERIOR MALLORCA.
  18/12/2018 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Asesoramiento lingistico Mallorca turno libre.
  18/12/2018 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas del segundo ejercicio y anuncio de la fecha del tercer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ciencias ambientales Mallorca turno libre.
  17/12/2018 Lista definitiva de aprobados del ejercicio de desarrollo de temas del cuerpo facultativo superior, especialidad ciencias ambientales y recordatorio de la convocatoria del tercer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales. Cuerpo de gestion.
  17/12/2018 LISTA DE APROBADOS DEL CUERPO DE GESTIN Y PLAZO PARA SOLICITAR DESTINO
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Quimica Mallorca turno libre.
  14/12/2018 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas del segundo ejercicio y anuncio de la fecha del tercer ejercicio
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. EIVISSA.
  14/12/2018 LISTA DEFINITIVA DE MERITOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Geografia Mallorca turno libre.
  13/12/2018 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas del segundo ejercicio y anuncio de la fecha del tercer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Geografia Mallorca turno libre.
  13/12/2018 NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE NORMATIVA LEGAL DURANTE EL TERCER EJERCICIO DEL CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR DE GEOGRAFIA
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Farmacia Mallorca turno libre.
  13/12/2018 NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE NORMATIVA LEGAL DURANTE EL TERCER EJERCICIO DEL CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR DE FARMACIA
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Farmacia Mallorca turno libre.
  13/12/2018 Lista definitiva de aprobados del ejercicio de desarrollo de temas del cuerpo facultativo superior, especialidad farmacia y recordatorio de la convocatoria del tercer ejercicio
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CUERPO SUPERIOR MALLORCA.
  12/12/2018 Fecha prevista para la prueba selectiva de la bolsa extraordinaria del cuerpo superior de la Administracin General de la Comunidad Autnoma de las Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales. Cuerpo auxiliar.
  10/12/2018 Modelos del segundo ejercicio (prueba de informtica) del cuerpo auxiliar
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ciencias ambientales Mallorca turno libre.
  10/12/2018 Lista provisional de personas aspirantes aprobadas del segundo ejercicio y anuncio de la fecha del tercer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Ingenieria tecnica forestal.
  10/12/2018 Lista definitiva de aprobados del ejercicio de desarrollo de temas del cuerpo facultativo tcnico, especialidad ingeniera tcnica forestal y recordatorio de la convocatoria del tercer ejercicio
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICNA.MENORCA.
  07/12/2018 PRESENTACIN DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICNA.MENORCA.
  07/12/2018 CONVOCATORIA BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ciencias ambientales Mallorca turno libre.
  05/12/2018 COMUNICADO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR RELATIVO A LA NORMATIVA APLICABLE
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Farmacia Mallorca turno libre.
  05/12/2018 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas del segundo ejercicio y anuncio de la fecha del tercer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Informatica.
  04/12/2018 Publicacin de la constitucin de una bolsa temporal de personal funcionario interino del CFS, escala de tecnologas de la informacin y la telecomunicacin, especialidad informtica, de la Administracin especial de la CAIB, para la isla de Mallorca
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo subalterno. Auxiliar de apoyo.
  03/12/2018 Modificacin del calendario de desarrollo de los ejercicios del cuerpo facultativo subalterno, especialidad auxiliar de apoyo, correspondientes a la reserva especial para personas con discapacidad intelectual o sordera
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CUERPO SUPERIOR MALLORCA.
  03/12/2018 Modificacin de la convocatoria de la bolsa extraordinaria del Cuerpo Superior, para la isla de Mallorca y apertura de un nuevo plazo de presentacin de solicitudes.
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Ingenieria tecnica forestal.
  30/11/2018 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas del segundo ejercicio y anuncio de la fecha del tercer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales. Cuerpo auxiliar.
  26/11/2018 Emplazamiento delante de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en el Procedimiento Ordinario 589/2018.
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Ingenieria tecnica industrial Mallorca turno libre.
  26/11/2018 Lista definitiva de personas aspirantes que han superado el primer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo subalterno. Auxiliar de apoyo.
  23/11/2018 Lista definitiva de personas aspirantes que han superado el primer ejercicio y convocatoria prevista del segundo ejercicio
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT,ESC PREVENCIN RIESGOS LABORALES.
  22/11/2018 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo ayudante facultativo.
  21/11/2018 Rectificacin de la hora de realizacin del turno de las personas aspirantes de Formentera de la primera parte (prueba de marcha) del primer ejercicio del cuerpo de ayudante facultativo, escala de agentes de medio ambiente
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo ayudante facultativo.
  21/11/2018 Rectificacin de la hora de realizacin de la segunda sesin de la segunda parte (prueba de natacin) del primer ejercicio del cuerpo de ayudante facultativo, escala de agentes de medio ambiente
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CUERPO SUPERIOR MALLORCA.
  19/11/2018 CONVOCATORIA BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CUERPO SUPERIOR MALLORCA.
  19/11/2018 PRESENTACIN DE SOLICITUDES
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo ayudante facultativo.
  19/11/2018 Distribucin de las personas aspirantes convocadas a la segunda parte (prueba natacin) del primer ejercicio del cuerpo de ayudante facultativo, escala de agentes de medio ambiente
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo ayudante facultativo.
  19/11/2018 Recomendaciones para la realizacin de la primera y segunda parte del primer ejercicio del cuerpo de ayudante facultativo, escala de agentes de medio ambiente
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales. Cuerpo auxiliar.
  19/11/2018 PUBLICACIN DE LOS TURNOS Y DISTRIBUCIN POR AULAS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES CONVOCADAS AL SEGUNDO EJERCICIO DEL CUERPO AUXILIAR DE LA CAIB
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales. Cuerpo auxiliar.
  19/11/2018 INFORMACIONES Y RECOMENDACIONES EN RELACIN CON EL SEGUNDO EJERCICIO DEL CUERPO AUXILIAR
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo ayudante facultativo.
  16/11/2018 Distribucin de las personas aspirantes convocadas al primer ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso, por el turno libre, en el cuerpo de ayudante facultativo, escala de agentes de medio ambiente
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo subalterno. Auxiliar de apoyo.
  16/11/2018 CUESTIONARIOS Y RESPUESTAS PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DEL CUERPO FACULTATIVO SUBALTERNO, ESCALA DE APOYO INSTRUMENTAL, ESPECIALIDAD AUXILIAR DE APOYO
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo subalterno. Auxiliar de apoyo.
  16/11/2018 REVISIN DEL PRIMER EJERCICIO DEL CUERPO FACULTATIVO SUBALTERNO, ESCALA DE APOYO INSTRUMENTAL, ESPECIALIDAD AUXILIAR DE APOYO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESP INGENIERIA TECNICA TELECOMUNICACIONES. MALLORCA.
  14/11/2018 LISTAS DEFINITIVAS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS CIENCIAS DE LA INFORMACIN. MALLORCA.
  14/11/2018 Publicacin de la correccin de los errores observados en la lista definitiva de personas admitidas y excluidas de la bolsa extraordinaria del CFS Ciencias de la Informacin
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Asesoramiento lingistico Mallorca turno libre.
  12/11/2018 Lista definitiva de personas aspirantes que han superado el primer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo subalterno. Auxiliar de apoyo.
  12/11/2018 Listas provisionales de personas aspirantes que han superado el primer ejercicio de las pruebas selectivas del cuerpo facultativo subalterno, escala de apoyo instrumental, especialidad auxiliar de apoyo
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. EIVISSA.
  09/11/2018 LISTA PROVISIONAL DE MRITOS Y RELACIN PERSONAS ASPIRANTES QUE HAN ACREDITADO MRITOS CON DEFECTOS FORMALES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESC INGENIERIA TECNICA, ESP INGENIERIA TECNICA FORESTAL. MALLORCA.
  07/11/2018 LISTAS DEFINITIVAS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC INGENIERIA, ESP INGENIERIA FORESTAL. MALLORCA.
  02/11/2018 LISTA DEFINITIVA DEL BOLSN DE INTERINOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESC HUMANST Y DE C SOC, ESP OCUPACIN Y MERCADO DE TRABAJO.
  11/10/2018 PRESENTACION DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESC HUMANSTICA Y DE CIENCIAS SOCIALES, ESP FORMACIN. EIVISSA.
  11/10/2018 CONVOCATORIA BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESC HUMANSTICA Y DE CIENCIAS SOCIALES, ESP FORMACIN. EIVISSA.
  11/10/2018 PRESENTACION DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESC HUMANST Y DE C SOC, ESP OCUPACIN Y MERCADO DE TRABAJO.
  11/10/2018 CONVOCATORIA BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. EIVISSA.
  26/09/2018 LISTAS DEFINITIVAS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC INGENIERIA, ESP INGENIERIA FORESTAL. MALLORCA.
  25/09/2018 LISTA DEFINITIVA DE MERITOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC PREVENCION RIESGOS LABORALES.
  11/09/2018 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESP INGENIERIA TECNICA TELECOMUNICACIONES. MALLORCA.
  10/09/2018 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, TIT DIPLOMATURA EDUCACION SOCIAL Y TITULO OFICIAL POSTGRADO UNIVERSITARIO ESTUDIOS GENERO.
  06/09/2018 LISTA DEFINITIVA DEL BOLSN DE INTERINOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. EIVISSA.
  31/08/2018 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC INGENIERIA, ESP INGENIERIA FORESTAL. MALLORCA.
  31/08/2018 LISTA PROVISIONAL DE MRITOS Y RELACIN PERSONAS ASPIRANTES QUE HAN ACREDITADO MRITOS CON DEFECTOS FORMALES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC INGENIERIA, ESP INGENIERIA FORESTAL. MALLORCA.
  29/08/2018 LISTAS DEFINITIVAS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT,ESC PREVENCIN RIESGOS LABORALES.
  16/08/2018 PRESENTACIN DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT,ESC PREVENCIN RIESGOS LABORALES.
  14/08/2018 CONVOCATORIA BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS CIENCIAS DE LA INFORMACIN. MALLORCA.
  13/08/2018 LISTAS DEFINITIVAS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, TIT DIPLOMATURA EDUCACION SOCIAL Y TITULO OFICIAL POSTGRADO UNIVERSITARIO ESTUDIOS GENERO.
  09/08/2018 LISTA DEFINITIVA DE MRITOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFS, TITULACION CAPITA MARINA MERCANTE O LICENCIATURA NAUTICA Y TRANSPORTE MARITIMO (MALLORCA).
  02/08/2018 LISTA DEFINITIVA DEL BOLSN DE INTERINOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC TECNOLOGIA INFORM I TELEC, ESP INFORMATICA (MALLORCA).
  02/08/2018 LISTA DEFINITIVA DEL BOLSN DE INTERINOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CAF, ESC PROFESIONAL INFRAESTRUCTURAS (MENORCA).
  02/08/2018 LISTA DEFINITIVA DEL BOLSN DE INTERINOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, TIT DIPLOMATURA EDUCACION SOCIAL Y TITULO OFICIAL POSTGRADO UNIVERSITARIO ESTUDIOS GENERO.
  27/07/2018 LISTA PROVISIONAL DE MRITOS Y RELACIN PERSONAS ASPIRANTES QUE HAN ACREDITADO MRITOS CON DEFECTOS FORMALES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CAF, ESC PROFESIONAL INFRAESTRUCTURAS (MENORCA).
  24/07/2018 Publicacin de la correccin de los errores observados en la lista definitiva de personas admitidas y excluidas de la bolsa extraordinaria del CAF Infraestructuras
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESC INGENIERIA TECNICA, ESP INGENIERIA TECNICA FORESTAL. MALLORCA.
  16/07/2018 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFS, TITULACION CAPITA MARINA MERCANTE O LICENCIATURA NAUTICA Y TRANSPORTE MARITIMO (MALLORCA).
  16/07/2018 LISTA DEFINITIVA DE MRITOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CAF, VIGILANTE RESERVA MARINA (MALLORCA).
  12/07/2018 LISTA DEFINITIVA DE MRITOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC INGENIERIA, ESP INGENIERIA FORESTAL. MALLORCA.
  12/07/2018 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC TECNOLOGIA INFORM I TELEC, ESP INFORMATICA (MALLORCA).
  11/07/2018 LISTA DEFINITIVA DE MRITOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CAF, ESC PROFESIONAL INFRAESTRUCTURAS (MENORCA).
  11/07/2018 LISTA DEFINITIVA DE MRITOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. EIVISSA.
  09/07/2018 PRESENTACIN DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC PREVENCION RIESGOS LABORALES.
  09/07/2018 PRESENTACIN DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC PREVENCION RIESGOS LABORALES.
  07/07/2018 CONVOCATORIA BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. EIVISSA.
  07/07/2018 CONVOCATORIA BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESP INGENIERIA TECNICA TELECOMUNICACIONES. MALLORCA.
  06/07/2018 PRESENTACIN DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESP INGENIERIA TECNICA TELECOMUNICACIONES. MALLORCA.
  05/07/2018 CONVOCATORIA BOLSA DE PERSONAL INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS CIENCIAS DE LA INFORMACIN. MALLORCA.
  28/06/2018 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, TIT DIPLOMATURA EDUCACION SOCIAL Y TITULO OFICIAL POSTGRADO UNIVERSITARIO ESTUDIOS GENERO.
  26/06/2018 Publicacin de la correccin de los errores observados en la lista definitiva de personas admitidas y excluidas de la bolsa extraordinaria del CFT educacin social con posgrado estudios de gnero
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC INGENIERIA TECNICA, ESP INGENIERIA TECNICA NAVAL (MENORCA).
  22/06/2018 LISTA DEFINITIVA DE MRITOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC TECNOLOGIA INFORM I TELEC, ESP INFORMATICA (MALLORCA).
  21/06/2018 LISTA PROVISIONAL DE MRITOS Y RELACIN PERSONAS ASPIRANTES QUE HAN ACREDITADO MRITOS CON DEFECTOS FORMALES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CAF, VIGILANTE RESERVA MARINA (MALLORCA).
  21/06/2018 LISTA PROVISIONAL DE MRITOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CAF, VIGILANTE RESERVA MARINA (MALLORCA).
  21/06/2018 Publicacin de la correccin de los errores observados en la lista definitiva de personas admitidas y excluidas de la bolsa extraordinaria del CAF Vigilante de reserva marina
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFS, TITULACION CAPITA MARINA MERCANTE O LICENCIATURA NAUTICA Y TRANSPORTE MARITIMO (MALLORCA).
  20/06/2018 LISTA PROVISIONAL DE MERITOS Y RELACIN PERSONES ASPIRANTES QUE HAN ACREDITADO MRITOS CON DEFECTOS FORMALES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CAF, ESC PROFESIONAL INFRAESTRUCTURAS (MENORCA).
  19/06/2018 LISTA PROVISIONAL DE MRITOS Y RELACIN PERSONAS ASPIRANTES QUE HAN ACREDITADO MRITOS CON DEFECTOS FORMALES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC INGENIERIA, ESP INGENIERIA FORESTAL. MALLORCA.
  18/06/2018 Publicacin de la correccin de un error advertido en la convocatoria de la bolsa extraordinaria del cuerpo facultativo superior, de la especialidad ingeniera de montes, en la isla de Mallorca
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC HUMANISTICA Y C SOCIALES, ESP FORMACION (MENORCA).
  13/06/2018 LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC INGENIERIA TECNICA, ESP INGENIERIA TECNICA NAVAL (MENORCA).
  01/06/2018 LISTA PROVISIONAL DE MRITOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESC INGENIERIA TECNICA, ESP INGENIERIA TECNICA FORESTAL. MALLORCA.
  01/06/2018 PRESENTACION DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC INGENIERIA, ESP INGENIERIA FORESTAL. MALLORCA.
  01/06/2018 PRESENTACION DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC INGENIERIA, ESP INGENIERIA FORESTAL. MALLORCA.
  31/05/2018 CONVOCATORIA BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESC INGENIERIA TECNICA, ESP INGENIERIA TECNICA FORESTAL. MALLORCA.
  31/05/2018 CONVOCATORIA BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS CIENCIAS DE LA INFORMACIN. MALLORCA.
  25/05/2018 PRESENTACIN DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS CIENCIAS DE LA INFORMACIN. MALLORCA.
  24/05/2018 CONVOCATORIA BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA (MALLORCA).
  08/05/2018 LISTA DEFINITIVA DE MERITOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, TIT DIPLOMATURA EDUCACION SOCIAL Y TITULO OFICIAL POSTGRADO UNIVERSITARIO ESTUDIOS GENERO.
  07/05/2018 LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC HUMANISTICA Y C SOCIALES, ESP FORMACION (MENORCA).
  04/05/2018 LISTA PROVISIONALADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC INGENIERIA TECNICA, ESP INGENIERIA TECNICA NAVAL (MENORCA).
  03/05/2018 LISTAS DEFINITIVAS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFS, TITULACION CAPITA MARINA MERCANTE O LICENCIATURA NAUTICA Y TRANSPORTE MARITIMO (MALLORCA).
  30/04/2018 LISTA DEFINITIVA PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales. Cuerpo auxiliar.
  23/04/2018 CUESTIONARIO PRIMER EJERCICIO CUERPO AUXILIAR TURNO LIBRE Y PROMOCION INTERNA
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA (MALLORCA).
  13/04/2018 LISTA PROVISIONAL DE MRITOS Y RELACIN PERSONAS ASPIRANTES QUE HAN ACREDITADO MRITOS CON DEFECTOS FORMALES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, TIT DIPLOMATURA EDUCACION SOCIAL Y TITULO OFICIAL POSTGRADO UNIVERSITARIO ESTUDIOS GENERO.
  23/03/2018 LLSTA PROVISIONAL ADMITIDOS I EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC TECNOLOGIA INFORM I TELEC, ESP INFORMATICA (MALLORCA).
  23/03/2018 LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA (MALLORCA).
  23/03/2018 LLSTA DEFINITIVA ADMITIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CAF, VIGILANTE RESERVA MARINA (MALLORCA).
  05/03/2018 LISTA DEFINITIVA PERSONAS ADMIITIDAS Y EXCLUIDAS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC INGENIERIA TECNICA, ESP INGENIERIA TECNICA NAVAL (MENORCA).
  23/02/2018 LISTA PROVISIONAL PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFS, TITULACION CAPITA MARINA MERCANTE O LICENCIATURA NAUTICA Y TRANSPORTE MARITIMO (MALLORCA).
  23/02/2018 LISTA PROVISIONAL PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CAF, ESC PROFESIONAL INFRAESTRUCTURAS (MENORCA).
  14/02/2018 LISA DEFINITIVA PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC TECNOLOGIA INFORM I TELEC, ESP INFORMATICA (MALLORCA).
  13/02/2018 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC HUMANISTICA Y C SOCIALES, ESP FORMACION (MENORCA).
  10/02/2018 CONVOCATORIA DE BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC HUMANISTICA Y C SOCIALES, ESP FORMACION (MENORCA).
  09/02/2018 PRESENTACION DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA (MALLORCA).
  07/02/2018 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFS, ESC HUMANISTICA Y C SOCIALES, ESP FORMACION (MALLORCA).
  06/02/2018 LISTA DEFINITIVA PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA (MALLORCA).
  30/11/2017 CONVOCATORIA DE BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA (MALLORCA).
  30/11/2017 PRESENTACION DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, TIT DIPLOMATURA EDUCACION SOCIAL Y TITULO OFICIAL POSTGRADO UNIVERSITARIO ESTUDIOS GENERO.
  30/11/2017 PRESENTACION DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, TIT DIPLOMATURA EDUCACION SOCIAL Y TITULO OFICIAL POSTGRADO UNIVERSITARIO ESTUDIOS GENERO.
  30/11/2017 CONVOCATORIA DE BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFS, TITULACION CAPITA MARINA MERCANTE O LICENCIATURA NAUTICA Y TRANSPORTE MARITIMO (MALLORCA).
  23/11/2017 CONVOCAToRIA DE BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFS, TITULACION CAPITA MARINA MERCANTE O LICENCIATURA NAUTICA Y TRANSPORTE MARITIMO (MALLORCA).
  23/11/2017 PRESENTACION DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CAF, VIGILANTE RESERVA MARINA (MALLORCA).
  20/11/2017 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC INGENIERIA TECNICA, ESP INGENIERIA TECNICA NAVAL (MENORCA).
  09/11/2017 PRESENTACIN DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC INGENIERIA TECNICA, ESP INGENIERIA TECNICA NAVAL (MENORCA).
  09/11/2017 CONVOCATORIA DE BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFS, ESC HUMANISTICA Y C SOCIALES, ESP FORMACION (MALLORCA).
  17/10/2017 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CAF, ESC PROFESIONAL INFRAESTRUCTURAS (MENORCA).
  17/10/2017 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC TECNOLOGIA INFORM I TELEC, ESP INFORMATICA (MALLORCA).
  13/10/2017 CONVOCATORIA DE BOLSAS DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC TECNOLOGIA INFORM I TELEC, ESP INFORMATICA (MALLORCA).
  13/10/2017 PRESENTACIN DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CAF, VIGILANTE RESERVA MARINA (MALLORCA).
  09/10/2017 CONVOCATORIA DE BOLSAS DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CAF, VIGILANTE RESERVA MARINA (MALLORCA).
  09/10/2017 PRESENTACIN DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFS, ESC HUMANISTICA Y C SOCIALES, ESP FORMACION (MALLORCA).
  31/07/2017 PRESENTACIN DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFS, ESC HUMANISTICA Y C SOCIALES, ESP FORMACION (MALLORCA).
  31/07/2017 CONVOCATORIA DE BOLSAS DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CAF, ESC PROFESIONAL INFRAESTRUCTURAS (MENORCA).
  31/07/2017 CONVOCATORIA DE BOLSAS DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2015. CAF, ESCALA PROFESIONAL INFRAESTRUCTURAS (MALLORCA).
  04/04/2016 LISTA PROVISIONAL DE MRITOS Y RELACIN DE PERSONAS ASPIRANTES QUE HAN ACREDITADO MRITOS CON DEFECTOS FORMALES


 • catal . castellano