Portal de l'opositor/a de la DG de Funci Pblica (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Quimica Mallorca torn lliure.
  Publicaci del nomenament de les persones aspirants que ha superat les proves selectives com a funcionaris de carrera del cos facultatiu superior, escala cientfica, especialitat qumica de la Comunitat Autnoma de les Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Assessorament lingistic Mallorca torn lliure.
  Constituci de la borsa de treball ordinria de personal funcionari inter de les proves selectives del cos facultatiu superior, esc humanstica i c. socials, esp assessorament lingstic de la Comunitat Autnoma de les Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Assessorament lingistic Mallorca torn lliure.
  Publicaci del nomenament de les persones aspirants que ha superat les proves selectives com a funcionaris de carrera del cos facultatiu superior,esc humanstica i c. socials,esp assessorament lingstic de la Comunitat Autnoma de les Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Quimica Mallorca torn lliure.
  Constituci de la borsa de treball ordinria de personal funcionari inter de les proves selectives del cos facultatiu superior, escala cientfica, especialitat qumica de la Comunitat Autnoma de les Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos auxiliar.
  COMUNICAT RELATIU A LA DATA PREVISTA DE PUBLICACI DE LA LLISTA ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT PROVES SELECTIVES I OFERIMENT DE PLACES
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC SANITRIA, ESP FISIOTERPIA. MENORCA.
  COMUNICACI MODIFICACI DE LA DATA DE REVISI DE LA LLISTA PROVISIONAL DE MRITS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos ajudant facultatiu. Agent de medi ambient.
  COMUNICAT RELATIU A LA DATA PREVISTA DE PUBLICACI DE LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS APROVADES DEL TERCER EXERCICI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CAF, ESC SOCIOEDUCATIVA, ESP EDUCADOR/A INFANTIL. EIVISSA.
  LLISTA PROVISIONAL DE MRITS I RELACI PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANST I C SOC, ESP OCUPACI I MERCAT DE TREBALL.
  COMUNICACI CANCELLACI REVISI DE LA LLISTA PROVISIONAL DE MRITS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Tecnic en ocupacio i mercat de treball.
  Relaci definitiva de persones aspirants que han superat les proves selectives i termini de presentaci de mrits
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC SANITRIA, ESP MEDICINA DELTREBALL.
  LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  CFS, ESC ENGINYERIA, ESP ENGINYER INDUSTRIAL (MALLORCA)


 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Quimica Mallorca turno libre.
  22/07/2019 Constitucin de la bolsa de trabajo ordinaria de personal funcionario interino de las pruebas selectivas del cuerpo facultativo superior, escala cientfica, especialidad qumica de la Comunidad Autnoma de las Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Asesoramiento lingistico Mallorca turno libre.
  22/07/2019 Constitucin de la bolsa de trabajo ordinaria de personal funcionario interino de las pruebas selectivas del cuerpo facultativo superior, esc humanstica y de c. sociales, esp asesoramiento lingstico de la Comunidad Autnoma de las Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Asesoramiento lingistico Mallorca turno libre.
  22/07/2019 Publicacin del nombramiento de las personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas como funcionarios de carrera del cuerpo facultativo sup,esc human y cien soc, esp asesoramiento lingstico de la Comunidad Autnoma de las Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Quimica Mallorca turno libre.
  22/07/2019 Publicacin del nombramiento de las personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas como funcionarios de carrera del cuerpo facultativo superior,escala cientfica, especialidad qumica de la Comunidad Autnoma de las Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales. Cuerpo auxiliar.
  22/07/2019 COMUNICADO RELATIVO A LA FECHA PREVISTA DE PUBLICACIN DE LA LISTA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LAS PRUEBAS SELECTIVAS Y OFRECIMIENTO DE PLAZAS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CFT, ESC SANITARIA, ESP FISIOTERAPIA. MENORCA.
  17/07/2019 COMUNICACIN MODIFICACIN DE LA FECHA DE REVISIN DE LA LISTA PROVISIONAL DE MRITOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo ayudante facultativo. Agente de medio ambiente.
  16/07/2019 COMUNICADO RELATIVO A LA FECHA PREVISTA DE PUBLICACIN DE LA LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS ASPIRANTES APROBADAS DEL TERCER EJERCICIO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CAF, ESC SOCIOEDUCATIVA, ESP EDUCADOR/A INFANTIL. EIVISSA.
  16/07/2019 LISTA PROVISIONAL DE MRITOS Y RELACIN PERSONAS ASPIRANTES QUE HAN ACREDITADO MRITOS CON DEFECTOS FORMALES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CFS,ESC SANITARIA, ESP MEDICINA DEL TRABAJO.
  15/07/2019 LISTAS DEFINITIVAS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESC HUMANST Y DE C SOC, ESP OCUPACIN Y MERCADO DE TRABAJO.
  15/07/2019 COMUNICACIN CANCELACIN REVISIN DE LA LISTA PROVISIONAL DE MRITOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Tecnico en ocupacion y mercado de trabajo.
  15/07/2019 Relacin definitiva de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas y plazo de presentacin de mritos
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT,ESC PREVENCIN RIESGOS LABORALES.
  12/07/2019 LISTA DEFINITIVA DE MRITOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CFT, ESC INGENIERA TCNICA, ESP INGENIERA TCNICA NAVAL.MENORCA.
  11/07/2019 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CFT, ESC SANITARIA, ESP FISIOTERAPIA. MENORCA.
  11/07/2019 LISTA PROVISIONAL DE MRITOS Y RELACIN PERSONAS ASPIRANTES QUE HAN ACREDITADO MRITOS CON DEFECTOS FORMALES
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Geografia Mallorca turno libre.
  08/07/2019 Constitucin de la bolsa de trabajo ordinaria de personal funcionario interino de las pruebas selectivas del cuerpo facultativo superior, especialidad geografia de la Comunidad Autnoma de las Islas Baleares
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESC HUMANST Y DE C SOC, ESP OCUPACIN Y MERCADO DE TRABAJO.
  05/07/2019 NUEVA FECHA DE REVISIN DE LA LISTA PROVISIONAL DE MRITOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Tecnico en ocupacion y mercado de trabajo.
  03/07/2019 Lista definitiva de personas aspirantes aprobadas del tercer ejercicio y lista provisional de personas aprobadas de las pruebas selectivas
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CAF, ESC SOCIOEDUCATIVA, ESP EDUCADOR/A INFANTIL. EIVISSA.
  03/07/2019 LISTAS DEFINITIVAS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CFT, ESC SANITARIA, ESP FISIOTERAPIA. MENORCA.
  01/07/2019 LISTAS DEFINITIVAS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Arquitectura tecnica Mallorca turno libre.
  27/06/2019 Publicacin de la lista de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas al CFT, escala de arquitectura tcnica y se hace pblica la lista de puestos vacantes que se ofrecen a efectos de la adjudicacin
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Biologia Mallorca turno libre.
  27/06/2019 Publicacin de la lista de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas al CFS, especialidad de BIOLOGIA y se hace pblica la lista de puestos vacantes que se ofrecen a efectos de la adjudicacin
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Veterinaria.
  26/06/2019 Llista definitiva de valoraci de mrits i definitiva daprovats de loposici , del cos facultatiu superior, especialitat veterinria
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT,ESC PREVENCIN RIESGOS LABORALES.
  20/06/2019 LISTA PROVISIONAL DE MRITOS Y RELACIN PERSONAS ASPIRANTES QUE HAN ACREDITADO MRITOS CON DEFECTOS FORMALES
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ciencias ambientales Mallorca turno libre.
  20/06/2019 Publicacin de la lista de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas al CFS, especialidad de ciencias ambientales y se hace pblica la lista de puestos vacantes que se ofrecen a efectos de la adjudicacin
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Tecnico en ocupacion y mercado de trabajo.
  19/06/2019 Lista provisional de aprobados del tercer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Informatica.
  19/06/2019 Llista definitiva de valoraci de mrits i definitiva daprovats de loposici i del concurs oposici, del cos facultatiu tcnic, especialitat informtica
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CFS, ESC SANITARIA,ESP MEDICINA.MALLORCA.
  19/06/2019 LISTAS DEFINITIVAS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • PROCESO SELECTIVO 2019 (OPE 2018). Cuerpos generales.
  18/06/2019 Publicacin de las rectificaciones de errores de las convocatorias de los cuerpos generales y especiales
 • PROCESO SELECTIVO 2019 (OPE 2018). Cuerpos facultativos.
  18/06/2019 Publicacin de las rectificaciones de errores de las convocatorias de los cuerpos facultativos superiores.
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESC INGENIERIA TECNICA, ESP INGENIERIA TECNICA FORESTAL. MALLORCA.
  18/06/2019 LISTA DEFINITIVA DE MERITOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESC HUMANST Y DE C SOC, ESP OCUPACIN Y MERCADO DE TRABAJO.
  18/06/2019 LISTA PROVISIONAL DE MRITOS Y RELACIN PERSONAS ASPIRANTES QUE HAN ACREDITADO MRITOS CON DEFECTOS FORMALES
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Veterinaria.
  14/06/2019 Lista provisional de mritos y lista provisional de aprobados de la oposicin con el orden de prelacin final
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Informatica.
  12/06/2019 Lista provisional de mritos y lista provisional de aprobados de la oposicin con el orden de prelacin final
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Prevencion de riesgos laborales Mallorca turno libre.
  12/06/2019 Lista definitiva de valoracin de mritos y definitiva de aprobados de la oposicin del cuerpo facultativo tcnico, especialidad prevencin de riesgos laborales
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ingenieria industrial Mallorca turno libre.
  10/06/2019 Constitucin de la bolsa de trabajo ordinaria de personal funcionario interino de las pruebas selectivas del cuerpo facultativo superior, especialidad ingeniero industrial de la Comunidad Autnoma de las Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ingenieria industrial Mallorca turno libre.
  10/06/2019 Publicacin del nombramiento de la persona aspirante que ha superado las pruebas selectivas como funcionaria de carrera del cuerpo facultativo superior, especialidad ingeniero industrial de la Comunidad Autnoma de las Illes Balears
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT,ESC PREVENCIN RIESGOS LABORALES.
  07/06/2019 Publicacin de la correccin de los errores observados en la lista definitiva de personas admitidas y excluidas de la bolsa extraordinaria del CFT prevencin de riesgos laborales
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Farmacia Mallorca turno libre.
  06/06/2019 Publicacin de la lista de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas al CFS, especialidad de farmacia y se hace pblica la lista de puestos vacantes que se ofrecen al efecto de la adjudica
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Prevencion de riesgos laborales Mallorca turno libre.
  05/06/2019 Lista provisional de mritos y lista provisional de aprobados de la oposicin con el orden de prelacin final
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CFS,ESC SANITARIA, ESP MEDICINA DEL TRABAJO.
  04/06/2019 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CUERPO AUXILIAR. FORMENTERA.
  04/06/2019 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Tecnico en ocupacion y mercado de trabajo.
  04/06/2019 Lista definitiva de valoracin de mritos y definitiva de aprobados de la oposicin del cuerpo facultativo superior, especialidad tcnico en ocupacin y mercado de trabajo
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESC INGENIERIA TECNICA, ESP INGENIERIA TECNICA FORESTAL. MALLORCA.
  31/05/2019 LISTA PROVISIONAL DE MRITOS Y RELACIN PERSONAS ASPIRANTES QUE HAN ACREDITADO MRITOS CON DEFECTOS FORMALES
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales. Cuerpo auxiliar.
  31/05/2019 Lista definitiva de valoracin de mritos y definitiva de aprobados de la oposicin del cuerpo AUXILIAR de la Administracin de la CAIB
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESC HUMANST Y DE C SOC, ESP OCUPACIN Y MERCADO DE TRABAJO.
  31/05/2019 Publicacin de la correccin de los errores observados en la lista definitiva de personas admitidas y excluidas de la bolsa extraordinaria del CFT en ocupacin y mercado de trabajo
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CAF, ESC SOCIOEDUCATIVA, ESP EDUCADOR/A INFANTIL. EIVISSA.
  31/05/2019 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Arquitectura Mallorca turno libre.
  31/05/2019 Lista definitiva de valoracin de mritos y definitiva de aprobados de la oposicin del cuerpo facultativo superior, escala de arquitectura
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Investigacion y desarrollo Mallorca turno libre.
  30/05/2019 Lista definitiva de valoracin de mritos y definitiva de aprobados de la oposicin del cuerpo facultativo superior, especialidad investigacin y desarrollo
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Tecnico en ocupacion y mercado de trabajo.
  28/05/2019 Lista provisional de mritos y lista provisional de aprobados de la oposicin con el orden de prelacin final
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Asesoramiento lingistico Mallorca turno libre.
  28/05/2019 Publicacin de la lista de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas al CFS, especialidad de asesoramiento lingstico y se hace pblica la lista de puestos vacantes que se ofrecen al efecto de la adjudicacin
 • PROCESO SELECTIVO 2019 Abogacia. CUERPO ABOGACIA.
  27/05/2019 Lista definitiva de aprobados del primer ejercicio.
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC PREVENCION RIESGOS LABORALES.
  27/05/2019 LISTA DEFINITIVA DEL BOLSN DE INTERINOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA.MENORCA.
  27/05/2019 LISTA DEFINITIVA DEL BOLSN DE INTERINOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Quimica Mallorca turno libre.
  27/05/2019 Publicacin de la lista de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas al CFS, especialidad de qumica y se hace pblica la lista de puestos vacantes que se ofrecen al efecto de la adjudicacin
 • PROCESO SELECTIVO 2019 (OPE 2018). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS informatica Mallorca turno libre.
  27/05/2019 Correccin de error advertido en la publicacin de la Resolucin de la consejera de Hacienda y Administraciones Pblicas de 25 de abril de 2019.
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ingenieria agronoma.
  27/05/2019 Lista definitiva de aprobados al concurso oposicin con orden de prelacin final al cuerpo facultativo superior, escala de ingeniera, especialidad ingeniero agrnomo
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CFT, ESC INGENIERA TCNICA, ESP INGENIERA TCNICA NAVAL.MENORCA.
  24/05/2019 PRESENTACIN DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CFT, ESC INGENIERA TCNICA, ESP INGENIERA TCNICA NAVAL.MENORCA.
  23/05/2019 CONVOCATORIA BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Investigacion y desarrollo Mallorca turno libre.
  23/05/2019 Lista provisional de mritos y lista provisional de aprobados de la oposicin con el orden de prelacin final
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Prevencion de riesgos laborales Mallorca turno libre.
  21/05/2019 Relacin definitiva de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas y plazo de presentacin de mritos
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Ingenieria tecnica forestal.
  21/05/2019 Publicacin de la bolsa de trabajo ordinaria del personal funcionario interino del CFT, especialidad ingeniera tcnica forestal, de la Comunidad Autnoma de las Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Ingenieria tecnica forestal.
  21/05/2019 Publicacin del nombramiento de las personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas como funcionarios de carrera del CFT, especialidad ingeniera tcnica forestal, de la Comunidad Autnoma de las Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Arquitectura Mallorca turno libre.
  21/05/2019 Lista provisional de mritos y lista provisional de aprobados de la oposicin con el orden de prelacin final
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Informatica.
  21/05/2019 Lista definitiva de aprobados de la oposicin con el orden de prelacin final
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales.
  20/05/2019 Comunicado de la EBAP en relacin con la toma de posesin de los aprobados de los cuerpos generales pendientes (auxiliar y subalterno)
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Informatica.
  20/05/2019 Relacin definitiva de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas y plazo de presentacin de mritos
 • PROCESO SELECTIVO 2019 Abogacia. CUERPO ABOGACIA.
  17/05/2019 Lista provisional de aprobados del primer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Biologia Mallorca turno libre.
  17/05/2019 Lista definitiva de aprobados de la oposicin con orden de prelacin final al cuerpo facultativo superior, escala cientfica, especialidad biologa, turno libre.
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Veterinaria.
  16/05/2019 Relacin definitiva de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas y plazo de presentacin de mritos VETERINARIA
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT,ESC PREVENCIN RIESGOS LABORALES.
  16/05/2019 LISTAS DEFINITIVAS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Tecnico en ocupacion y mercado de trabajo.
  16/05/2019 Relacin definitiva de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo del Cuerpo facultativo superior Tcnico en ocupacin y mercado de trabajo, Menorca, turno libre
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESC HUMANST Y DE C SOC, ESP OCUPACIN Y MERCADO DE TRABAJO.
  15/05/2019 LISTAS DEFINITIVAS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales. Cuerpo auxiliar.
  15/05/2019 COMUNICADO DE LA EBAP SOBRE UN ERROR EN LAS LISTAS PROVISIONALES CUERPO AUXILIAR
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Tecnico en ocupacion y mercado de trabajo.
  15/05/2019 Lista definitiva de aprobados del ejercicio de desarrollo de temas del cuerpo facultativo tcnico, escala humanstica y de ciencias sociales, especialidad tcnico en ocupacin y mercado de trabajo y convocatoria del tercer ejercicio
 • PROCESO SELECTIVO 2019 Abogacia. CUERPO ABOGACIA.
  15/05/2019 Comunicado del Tribunal Calificador del cuerpo de abogaca.
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales. Cuerpo auxiliar.
  15/05/2019 Listas provisionales de mritos y listas provisionales de aprobados de la oposicin y del concurso-oposicin, con el orden de prelacin final
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Prevencion de riesgos laborales Mallorca turno libre.
  14/05/2019 Relacin definitiva de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas y plazo de presentacin de mritos
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CFT, ESC SANITARIA, ESP FISIOTERAPIA. MENORCA.
  14/05/2019 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Tecnico en ocupacion y mercado de trabajo.
  14/05/2019 Relacin definitiva de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas y plazo de presentacin de mritos
 • PROCESO SELECTIVO 2019 Abogacia. CUERPO ABOGACIA.
  14/05/2019 Comunicado del Tribunal Calificador del cuerpo de abogaca
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales. Cuerpo auxiliar.
  14/05/2019 Listas provisionales de mritos y listas provisionales de aprobados de la oposicin y del concurso-oposicin, con el orden de prelacin final
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESP INGENIERIA TECNICA TELECOMUNICACIONES. MALLORCA.
  13/05/2019 LISTA DEFINITIVA DEL BOLSN DE INTERINOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA.MENORCA.
  10/05/2019 LISTA DEFINITIVA DE MERITOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Arquitectura tecnica Mallorca turno libre.
  10/05/2019 Lista definitiva de aprobados de la oposicin con el orden de prelacin final
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Biologia Mallorca turno libre.
  09/05/2019 Lista provisional de mritos y lista provisional de aprobados de la oposicin con el orden de prelacin final
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Investigacion y desarrollo Mallorca turno libre.
  09/05/2019 Relacin definitiva de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas y plazo de presentacin de mritos
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ingenieria agronoma.
  09/05/2019 Lista provisional de mritos y de aprobados del concurso oposicin con el orden de prelacin final, turno promocin interna
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Informatica.
  09/05/2019 Lista provisional de mritos y lista provisional de aprobados de la oposicin con el orden de prelacin final
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Informatica.
  08/05/2019 Lista definitiva de personas aspirantes aprobadas del tercer ejercicio y lista provisional de personas aprobadas de las pruebas selectivas
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CFS, ESC SANITARIA,ESP MEDICINA.MALLORCA.
  08/05/2019 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Tecnico en ocupacion y mercado de trabajo.
  08/05/2019 Lista definitiva de personas aspirantes aprobadas del tercer ejercicio y lista provisional de personas aprobadas de las pruebas selectivas
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo ayudante facultativo. Agente de medio ambiente.
  07/05/2019 COMUNICADO DEL TRIBUNAL SOBRE EL USO DE NORMATIVA LEGAL DURANTE EL TERCER EJERCICIO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC PREVENCION RIESGOS LABORALES.
  07/05/2019 LISTA DEFINITIVA DE MRITOS
 • PROCESO SELECTIVO 2019 Abogacia. CUERPO ABOGACIA.
  07/05/2019 Publicacin de la correccin de errores advertidos en la publicacin de la convocatoria de las pruebas selectiva para el ingreso al cuerpo de Abogaca de la Administracin genera de la Comunidad Autnoma de las Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo ayudante facultativo. Agente de medio ambiente.
  02/05/2019 Lista definitiva de aprobados del segundo ejercicio correspondiente al tipo test
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Tecnico en ocupacion y mercado de trabajo.
  02/05/2019 Modificacin de la fecha de revisin segundo ejercicio
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC HUMANISTICA Y C SOCIALES, ESP FORMACION (MENORCA).
  02/05/2019 LISTA DEFINITIVA DEL BOLSN DE INTERINOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Arquitectura tecnica Mallorca turno libre.
  30/04/2019 Lista provisional de mritos y lista provisional de aprobados de la oposicin con el orden de prelacin final
 • PROCESO SELECTIVO 2019 Abogacia. CUERPO ABOGACIA.
  30/04/2019 Lista definitiva de personas admitidas proceso selectivo cuerpo de abogaca.
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Veterinaria.
  30/04/2019 Lista definitiva de personas aspirantes aprobadas del tercer ejercicio y lista provisional de personas aprobadas de las pruebas selectivas
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Arquitectura Mallorca turno libre.
  30/04/2019 Relacin definitiva de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas y plazo de presentacin de mritos
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Ingenieria tecnica industrial Mallorca turno libre.
  26/04/2019 Lista definitiva de aprobados de la oposicin con el orden de prelacin final
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CUERPO SUPERIOR MALLORCA.
  25/04/2019 Modificacin de la composicin de la bolsa extraordinaria del cuerpo superior, para la isla de Mallorca, de la Administracin general de la CAIB,a raz de la estimacin parcial de un recurso
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Arquitectura Mallorca turno libre.
  16/04/2019 Lista definitiva de personas aspirantes aprobadas del tercer ejercicio y lista provisional de personas aprobadas de las pruebas selectivas
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Ingenieria tecnica industrial Mallorca turno libre.
  16/04/2019 Lista provisional de mritos y lista provisional de aprobados de la oposicin con el orden de prelacin final
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Tecnico en ocupacion y mercado de trabajo.
  16/04/2019 Modificacin de la fecha de revisin 3 ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Prevencion de riesgos laborales Mallorca turno libre.
  15/04/2019 Lista provisional de aprobados del caso prctico
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Tecnico en ocupacion y mercado de trabajo.
  15/04/2019 INSTRUCCIONES SOBRE EL USO DE NORMATIVA LEGAL DURANTE EL TERCER EJERCICIO DEL CUERPO FACULTATIVO TCNICO ESPECIALIDAD EMPLEO Y MERCADO DE TRABAJO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESC HUMANSTICA Y DE CIENCIAS SOCIALES, ESP FORMACIN. EIVISSA.
  15/04/2019 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Tecnico en ocupacion y mercado de trabajo.
  15/04/2019 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas del segundo ejercicio por el turno libre, incluida la reserva para personas con discapacidad y anuncio de la fecha del ejercicio correspondiente a los casos prcticos
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Informatica.
  12/04/2019 Relacin definitiva de personas aspirantes que han superado la oposicin (turno libre) y la fase de oposicin (promocin interna) y plazo de presentacin de mritos
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA.MENORCA.
  12/04/2019 LISTA PROVISIONAL DE MRITOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Informatica.
  12/04/2019 Lista provisional de aprobados del caso prctico
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Arquitectura tecnica Mallorca turno libre.
  11/04/2019 Relacin definitiva de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas y plazo de presentacin de mritos
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Tecnico en ocupacion y mercado de trabajo.
  11/04/2019 Lista provisional de aprobados del caso prctico
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Investigacion y desarrollo Mallorca turno libre.
  11/04/2019 Lista definitiva de personas aspirantes aprobadas del tercer ejercicio y lista provisional de personas aprobadas de las pruebas selectivas
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpo abogacia.
  10/04/2019 COMUNICADO DEL TRIBUNAL EN RELACIN CON LA NORMATIVA APLICABLE
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Asesoramiento lingistico Mallorca turno libre.
  10/04/2019 Lista definitiva de aprobados de la oposicin con el orden de prelacin final
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC HUMANISTICA Y C SOCIALES, ESP FORMACION (MENORCA).
  09/04/2019 LISTA MODIFICADA DE VALORACIN DEFINITIVA DE MRITOS
 • PROCESO SELECTIVO 2019 Abogacia. CUERPO ABOGACIA.
  09/04/2019 Fecha de realizacin del primer examen de las pruebas de acceso al cuerpo de Abogaca
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ingenieria agronoma.
  09/04/2019 Lista definitiva de aprobados de la oposicin con orden de prelacin final al cuerpo facultativo superior, escala ingeniera, especialidad ingeniero agrnomo, turno libre.
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Ingenieria tecnica forestal.
  09/04/2019 Presentacin de documentos por las personas seleccionadas de ingeniero tcnico forestal
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales. Cuerpo administrativo.
  08/04/2019 Constitucin de la bolsa de trabajo ordinaria de personal funcionario interino del cuerpo administrativo de la Administracin general de la Comunidad Autnoma de las Islas Baleares
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales. Cuerpo administrativo.
  08/04/2019 Publicacin del nombramiento de las personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas como funcionarios de carrera del cuerpo administrativo de la Comunidad Autnoma de las Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Arquitectura tecnica Mallorca turno libre.
  04/04/2019 Lista definitiva de personas aspirantes aprobadas del tercer ejercicio y lista provisional de personas aprobadas de las pruebas selectivas
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Biologia Mallorca turno libre.
  04/04/2019 Relacin definitiva de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas y plazo de presentacin de mritos
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Informatica.
  04/04/2019 Lista definitiva de personas aspirantes aprobadas del tercer ejercicio y lista provisional de personas aprobadas de las pruebas selectivas
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales. Cuerpo auxiliar.
  04/04/2019 Relacin definitiva de personas aspirantes que han aprobado la fase de oposicin de las pruebas selectivas del cuerpo auxiliar para el turno promocin interna y plazo de presentacin de mritos
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales. Cuerpo auxiliar.
  04/04/2019 Relacin definitiva de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas del cuerpo auxiliar para el turno libre y plazo de presentacin de mritos
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ingenieria agronoma.
  04/04/2019 Relacin definitiva de personas aprobadas pruebas selectivas CFS ingeniero agrnomo (promocin interna)
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESP INGENIERIA TECNICA TELECOMUNICACIONES. MALLORCA.
  03/04/2019 LISTA DEFINITIVA DE MRITOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Investigacion y desarrollo Mallorca turno libre.
  03/04/2019 Lista provisional de aprobados del caso prctico
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo ayudante facultativo. Agente de medio ambiente.
  03/04/2019 Cuestionario y respuestas del ejercicio tipo test
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo ayudante facultativo. Agente de medio ambiente.
  02/04/2019 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas del ejercicio tpo test y anuncio de la fecha del caso prctico
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Asesoramiento lingistico Mallorca turno libre.
  02/04/2019 Lista provisional de mritos y de aprobados de la oposicin con el orden de prelacin final
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Arquitectura Mallorca turno libre.
  01/04/2019 Modificacin de la fecha de revisin del 3 ejercicio
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CFS,ESC SANITARIA, ESP MEDICINA DEL TRABAJO.
  01/04/2019 PRESENTACIN DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CFS,ESC SANITARIA, ESP MEDICINA DEL TRABAJO.
  01/04/2019 CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CAF, ESC SOCIOEDUCATIVA, ESP EDUCADOR/A INFANTIL. EIVISSA.
  01/04/2019 PRESENTACIN DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CAF, ESC SOCIOEDUCATIVA, ESP EDUCADOR/A INFANTIL. EIVISSA.
  01/04/2019 CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Veterinaria.
  29/03/2019 Lista provisional de aprobados del caso prctico
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Arquitectura Mallorca turno libre.
  28/03/2019 Lista provisional de aprobados del caso prctico
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Biologia Mallorca turno libre.
  27/03/2019 Lista definitiva de personas aspirantes aprobadas del tercer ejercicio y lista provisional de personas aprobadas de las pruebas selectivas
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Informatica.
  27/03/2019 Plazo para alegaciones para las personas que han hecho la revisin del 3 ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ingenieria agronoma.
  26/03/2019 Lista definitiva de aprobados del segundo ejercicio y lista provisional de aprobados de las pruebas selectivas
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ingenieria agronoma.
  26/03/2019 Relacin definitiva de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas y plazo de presentacin de mritos
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Arquitectura tecnica Mallorca turno libre.
  26/03/2019 Modificacin de la fecha de revisin del tercer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales. Cuerpo auxiliar.
  26/03/2019 Listas definitivas del segundo ejercicio del cuerpo auxiliar y lista provisional de aprobados de la oposicin
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Ingenieria tecnica industrial Mallorca turno libre.
  26/03/2019 Relacin difinitiva de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas y plazo de presentacin de mritos
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ciencias ambientales Mallorca turno libre.
  22/03/2019 Lista definitiva de aprobados con orden de prelacin final
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC PREVENCION RIESGOS LABORALES.
  21/03/2019 LISTA PROVISIONAL DE MRITOS Y RELACIN PERSONAS ASPIRANTES QUE HAN ACREDITADO MRITOS CON DEFECTOS FORMALES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA.MENORCA.
  20/03/2019 LISTAS DEFINITIVAS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Farmacia Mallorca turno libre.
  20/03/2019 Lista definitiva de aprobados con orden de prelacin final
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Arquitectura tecnica Mallorca turno libre.
  20/03/2019 Lista provisional de aprobados del caso prctico
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Informatica.
  20/03/2019 Lista provisional de aprobados del caso prctico (turno libre y promocin interna vertical)
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Ingenieria tecnica industrial Mallorca turno libre.
  19/03/2019 Lista definitiva de personas aspirantes aprobadas del tercer ejercicio y lista provisional de personas aprobadas de las pruebas selectivas
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Arquitectura Mallorca turno libre.
  18/03/2019 COMUNICADO DEL TRIBUNAL RELATIVO AL MATERIAL QUE HAN DE LLEVAR LAS PERSONAS ASPIRANTES PARA LA REALIZACIN DEL EJERCICIO 3
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS CIENCIAS DE LA INFORMACIN. MALLORCA.
  18/03/2019 Trmite de audiencia de los recursos de la convocatoria de la bolsa del cuerpo facultativo superior, escala humanstica y de ciencias sociales, especialidad ciencias de la informacin de la Administracin especial de la CAIB, para la isla de Mallorca
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS CIENCIAS DE LA INFORMACIN. MALLORCA.
  18/03/2019 LISTA DEFINITIVA DEL BOLSN DE INTERINOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CUERPO SUPERIOR MALLORCA.
  18/03/2019 Trmite de audiencia de los recursos de la convocatoria de la bolsa del cuerpo superior de la CAIB
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CFT, ESC SANITARIA, ESP FISIOTERAPIA. MENORCA.
  18/03/2019 Publicacin de la correccin del error observado en la convocatoria de un concurso para constituir una bolsa extraordinaria del CFT, escala sanitaria, especialidad fisioterapia, para la isla de Menorca
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Quimica Mallorca turno libre.
  18/03/2019 Lista definitiva de aprobados con orden de prelacin final
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Biologia Mallorca turno libre.
  14/03/2019 Lista provisional de aprobados del caso prctico
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Tecnico en ocupacion y mercado de trabajo.
  13/03/2019 COMUNICADO REFERENTE AL APLAZAMIENTO DEL TERCER EJERCICIO DEL CUERPO FACULTATIVO TCNICO ESPECIALIDAD TCNICO EN OCUPACIN Y MERCADO DE TRABAJO
 • PROCESO SELECTIVO 2019 Abogacia.
  12/03/2019 Publicacin de las bases generales
 • PROCESO SELECTIVO 2019 Abogacia. CUERPO ABOGACIA.
  12/03/2019 Listas provisionales personas admitidas y excluidas procedimiento selectivo Abogaca
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESP INGENIERIA TECNICA TELECOMUNICACIONES. MALLORCA.
  12/03/2019 LISTA PROVISIONAL DE MRITOS Y RELACIN PERSONAS ASPIRANTES QUE HAN ACREDITADO MRITOS CON DEFECTOS FORMALES
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Geografia Mallorca turno libre.
  12/03/2019 Lista definitiva de aprobados con orden de prelacin final
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Asesoramiento lingistico Mallorca turno libre.
  11/03/2019 Relacin definitiva de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas y plazo de presentacin de mritos
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Farmacia Mallorca turno libre.
  11/03/2019 Lista provisional de aprobados de la oposicin con el orden de prelacin final
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ingenieria agronoma.
  11/03/2019 Lista provisional de personas aprobadas de las pruebas selectivas por el turno libre
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Ingenieria tecnica industrial Mallorca turno libre.
  08/03/2019 Lista provisional de aprobados del caso prctico
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Investigacion y desarrollo Mallorca turno libre.
  07/03/2019 COMUNICADO DEL TRIBUNAL SOBRE EL USO DE NORMATIVA LEGAL DURANTE EL TERCER EJERCICIO
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Quimica Mallorca turno libre.
  07/03/2019 Lista provisional de aprobados de la oposicin con el orden de prelacin final
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESP INGENIERIA TECNICA TELECOMUNICACIONES. MALLORCA.
  07/03/2019 Publicacin de la correccin de los errores observados en la lista definitiva de personas admitidas y excluidas de la bolsa extraordinaria del CFT Ingeniera tcnica de telecomunicaciones, para la isla de Mallorca
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Investigacion y desarrollo Mallorca turno libre.
  07/03/2019 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas del segundo ejercicio y anuncio de la fecha del tercer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ingenieria agronoma.
  06/03/2019 Lista definitiva de personas aspirantes aprobadas del tercer ejercicio por el turno libre
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC PREVENCION RIESGOS LABORALES.
  06/03/2019 LISTAS DEFINITIVAS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ciencias ambientales Mallorca turno libre.
  05/03/2019 Lista provisional de aprobados de la oposicin con el orden de prelacin final
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Geografia Mallorca turno libre.
  04/03/2019 Lista provisional de aprobados de la oposicin con el orden de prelacin final
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CUERPO SUPERIOR MALLORCA.
  04/03/2019 Modificacin composicin de la bolsa extraordinaria del cuerpo superior, para la isla de Mallorca, de la Administracin general de la CAIB,a raz de la estimacin de dos recursos
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Prevencion de riesgos laborales Mallorca turno libre.
  28/02/2019 Modificacin del calendario y anuncio de la fecha de realizacin del tercer ejercicio
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS CIENCIAS DE LA INFORMACIN. MALLORCA.
  28/02/2019 LISTA DEFINITIVA DE MRITOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC HUMANISTICA Y C SOCIALES, ESP FORMACION (MENORCA).
  28/02/2019 LISTA DEFINITIVA DE MRITOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo ayudante facultativo. Agente de medio ambiente.
  27/02/2019 Modificacin de la lista definitiva de personas aspirantes aprobadas del primer ejercicio, para la isla de Ibiza.
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ingenieria agronoma.
  27/02/2019 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas del segundo ejercicio (promocin interna vertical)
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Asesoramiento lingistico Mallorca turno libre.
  26/02/2019 Lista definitiva de personas aspirantes del tercer ejercicio y lista provisional de personas aprobadas de las pruebas selectivas
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA.MENORCA.
  25/02/2019 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Tecnico en ocupacion y mercado de trabajo.
  21/02/2019 Lista definitiva de aprobados del ejercicio de desarrollo de temas del cuerpo facultativo superior, especialidad de tcnico en empleo y mercado de trabajo y recordatorio de la convocatoria del tercer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Tecnico en ocupacion y mercado de trabajo.
  21/02/2019 INSTRUCCIONES SOBRE EL USO DE NORMATIVA LEGAL DURANTE EL TERCER EJERCICIO DEL CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR ESPECIALIDAD EMPLEO Y MERCADO DE TRABAJO
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Farmacia Mallorca turno libre.
  20/02/2019 Relacin definitiva de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas y plazo de presentacin de mritos
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Geografia Mallorca turno libre.
  20/02/2019 Relacin definitiva de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas y plazo de presentacin de mritos
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ciencias ambientales Mallorca turno libre.
  20/02/2019 Relacin definitiva de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas y plazo de presentacin de mritos
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Quimica Mallorca turno libre.
  20/02/2019 Relacin definitiva de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas y plazo de presentacin de mritos
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CFS, ESC SANITARIA,ESP MEDICINA.MALLORCA.
  18/02/2019 PRESENTACIN DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CUERPO AUXILIAR. FORMENTERA.
  18/02/2019 PRESENTACIN DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CFT, ESC SANITARIA, ESP FISIOTERAPIA. MENORCA.
  18/02/2019 CONVOCATORIA BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CFS, ESC SANITARIA,ESP MEDICINA.MALLORCA.
  18/02/2019 CONVOCATORIA BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CFT, ESC SANITARIA, ESP FISIOTERAPIA. MENORCA.
  18/02/2019 PRESENTACIN DE SOLICITUDES
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ingenieria industrial Mallorca turno libre.
  18/02/2019 Lista defintiva de aprobados con el orden de prelacin final
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2019. CUERPO AUXILIAR. FORMENTERA.
  18/02/2019 CONVOCATORIA BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Prevencion de riesgos laborales Mallorca turno libre.
  15/02/2019 MODIFICACION DEL CALENDARIO Y DE LA FECHA DE REALIZACIN DEL TERCER EJERCICIO
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Informatica.
  15/02/2019 NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE NORMATIVA LEGAL DURANTE EL TERCER EJERCICIO
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Informatica.
  15/02/2019 Lista definitiva de aprobados del ejercicio de desarrollo de temas del cuerpo facultativo tcnico, especialidad informtica y convocatoria del ejercicio correspondiente a los casos prcticos
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ciencias ambientales Mallorca turno libre.
  14/02/2019 Lista definitiva de personas aspirantes que han superado el tercer ejercicio y lista provisional de personas aprobadas de las pruebas selectivas
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC HUMANISTICA Y C SOCIALES, ESP FORMACION (MENORCA).
  14/02/2019 LISTA PROVISIONAL DE MRITOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Geografia Mallorca turno libre.
  13/02/2019 Lista definitiva de aprobados del tercer ejercicio y lista provisional de aprobados de las pruebas selectivas
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Quimica Mallorca turno libre.
  13/02/2019 Lista definitiva de personas aspirantes del tercer ejercicio y lista provisional de personas aprobadas de las pruebas selectivas
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Farmacia Mallorca turno libre.
  13/02/2019 Lista definitiva de aprobados del tercer ejercicio y lista provisional de aprobados de las pruebas selectivas
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ingenieria industrial Mallorca turno libre.
  12/02/2019 Relacin difinitiva de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas y plazo de presentacin de mritos
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CUERPO SUPERIOR MALLORCA.
  11/02/2019 LISTA DEFINITIVA DEL BOLSN DE INTERINOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Informatica.
  11/02/2019 Lista definitiva de aprobados del ejercicio de desarrollo de temas del cuerpo facultativo superior, especialidad de informtica y recordatorio de la convocatoria del ejercicio de casos prcticos
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Biologia Mallorca turno libre.
  07/02/2019 COMUNICADO DEL TRIBUNAL SOBRE EL USO DE NORMATIVA LEGAL DURANTE EL TERCER EJERCICIO
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Farmacia Mallorca turno libre.
  07/02/2019 Lista provisional de aprobados del caso prctico
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ciencias ambientales Mallorca turno libre.
  07/02/2019 Lista provisional de aprobados del caso prctico
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Biologia Mallorca turno libre.
  07/02/2019 Lista definitiva de aprobados del ejercicio de desarrollo de temas del cuerpo facultativo superior, especialidad BIOLOGIA y recordatorio de la convocatoria del tercer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Geografia Mallorca turno libre.
  06/02/2019 Lista provisional de aprobados del caso prctico
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Quimica Mallorca turno libre.
  06/02/2019 Lista provisional de aprobados del caso prctico
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ingenieria industrial Mallorca turno libre.
  06/02/2019 Lista definitiva de aprobados del tercer ejercicio y lista provisional de aprobados de las pruebas selectivas
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Ingenieria tecnica forestal.
  06/02/2019 LISTA DEFINITIVA DE APROBADOS DE LA OPOSICIN CON ORDEN DE PRELACIN FINAL
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Tecnico en ocupacion y mercado de trabajo.
  05/02/2019 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas del segundo y anuncio de la fecha del tercer ejercicio para el turno libre
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS CIENCIAS DE LA INFORMACIN. MALLORCA.
  05/02/2019 LISTA PROVISIONAL DE MRITOS Y RELACIN PERSONAS ASPIRANTES QUE HAN ACREDITADO MRITOS CON DEFECTOS FORMALES
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Arquitectura Mallorca turno libre.
  05/02/2019 Lista definitiva de aprobados del ejercicio de desarrollo de temas del cuerpo facultativo superior, escala de arquitectura y recordatorio de la convocatoria del tercer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Informatica.
  04/02/2019 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas del segundo ejercicio (turno libre) y primero (promocin interna) y anuncio de la fecha del ejercicio correspondiente a los casos prcticos
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Prevencion de riesgos laborales Mallorca turno libre.
  01/02/2019 Lista definitiva de aprobados del ejercicio de desarrollo de temas del cuerpo facultativo tcnico, especialidad prevencin de riesgos laborales y recordatorio de la convocatoria del tercer ejercicio
 • PROCESO SELECTIVO 2019 Abogacia. CUERPO ABOGACIA.
  01/02/2019 CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA ACCEDER, POR EL TURNO LLIBRE, AL CUERPO DE LA ABOGACIA DE LA CAIB
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Ingenieria tecnica industrial Mallorca turno libre.
  31/01/2019 COMUNICADO DEL TRIBUNAL DE INGENIERO TCNICO INDUSTRIAL RELATIVO A LA NORMATIVA APLICABLE
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Ingenieria tecnica industrial Mallorca turno libre.
  31/01/2019 Lista definitiva de aprobados del ejercicio de desarrollo de temas del cuerpo facultativo tcnico, especialidad ingeniero tcnico industrial y recordatorio de la convocatoria del tercer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Ingenieria tecnica forestal.
  31/01/2019 null
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ingenieria industrial Mallorca turno libre.
  30/01/2019 Lista provisional de aprobados del caso prctico
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Informatica.
  30/01/2019 Lista provisional de aprobados del ejercicio de desarrollo
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales. Cuerpo de gestion.
  29/01/2019 Publicacin del nombramiento de las personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas como funcionarios de carrera del cuerpo de gestin de la Comunidad Autnoma de las Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales. Cuerpo de gestion.
  29/01/2019 Constitucin de la bolsa de trabajo ordinaria de personal funcionario interino del cuerpo de gestin de la Administracin general de la Comunidad Autnoma de las Islas Baleares
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos.
  29/01/2019 Modificacin del calendario de desarrollo de ejercicios. Cuerpos facultativos
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos.
  28/01/2019 Modificacin del calendario de desarrollo de las pruebas selectivas. Cuerpos facultativos
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Ingenieria tecnica forestal.
  25/01/2019 Listas definitivas del tercer ejercicio y lista provisional de aprobados de la oposicin al cuerpo facultativo tcnico, especialidad ingeniero tcnico forestal.
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESC HUMANST Y DE C SOC, ESP OCUPACIN Y MERCADO DE TRABAJO.
  25/01/2019 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Asesoramiento lingistico Mallorca turno libre.
  24/01/2019 Publicacin de la constitucin de una bolsa temporal de personal funcionario interino del CFS, escala humanstica y de ciencias sociales, especialidad asesoramiento lingstico, de la Administracin especial de la CAIB, para la isla de Mallorca
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC TECNOLOGIA INFORM I TELEC, ESP INFORMATICA (MALLORCA).
  22/01/2019 Modificacin composicin de la bolsa extraordinaria del cuerpo facultativo tcnico, escala de tecnologas de la informacin y telecomunicaciones, especialidad informtica, para la isla de Mallorca, de la Administracin especial de la CAIB
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo ayudante facultativo. Agente de medio ambiente.
  22/01/2019 Lista definitiva de aprobados del primer ejercicio correspondiente a la prueba fsica y comunicacin relativa a la fecha del segundo ejercicio.
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Asesoramiento lingistico Mallorca turno libre.
  18/01/2019 Lista definitiva de aprobados del ejercicio de desarrollo de temas del cuerpo facultativo superior, especialidad asesoramiento lingustico y recordatorio de la convocatoria del tercer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Biologia Mallorca turno libre.
  16/01/2019 COMUNICADO DEL TRIBUNAL RELATIVO A LAS NOTAS PROVISIONALES DEL SEGUNDO EJERCICIO DEL CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR, ESCALA CIENTFICA, ESPECIALIDAD BIOLOGA
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Biologia Mallorca turno libre.
  15/01/2019 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas del segundo ejercicio y anuncio de la fecha del tercer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Arquitectura Mallorca turno libre.
  15/01/2019 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas del segundo ejercicio y anuncio de la fecha del tercer ejercicio
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CUERPO SUPERIOR MALLORCA.
  15/01/2019 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas en la prueba selectiva para constituir una bolsa extraordinaria del cuerpo superior
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Arquitectura tecnica Mallorca turno libre.
  10/01/2019 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas del segundo y anuncio de la fecha del tercer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Ingenieria tecnica industrial Mallorca turno libre.
  10/01/2019 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas del segundo y anuncio de la fecha del tercer ejercicio
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CUERPO SUPERIOR MALLORCA.
  09/01/2019 LISTAS DEFINITIVAS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ingenieria industrial Mallorca turno libre.
  09/01/2019 NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE NORMATIVA LEGAL DURANTE EL TERCER EJERCICIO DEL CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR DE INGENIERIA INDUSTRIAL
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales. Cuerpo superior.
  09/01/2019 MODELOS DE LA PRUEBA DEL TERCER EJERCICIO DEL CUERPO SUPERIOR
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales. Cuerpo de gestion.
  09/01/2019 MODELOS DE PRUEBA DEL TERCER EXAMEN
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. EIVISSA.
  08/01/2019 LISTA DEFINITIVA DEL BOLSN DE INTERINOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo ayudante facultativo. Agente de medio ambiente.
  08/01/2019 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas del primer ejercicio correspondiente a la prueba de marcha y natacin
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Informatica.
  20/12/2018 Publicacin de la constitucin de una bolsa temporal de personal funcionario interino del CFT, escala de tecnologas de la informacin y la telecomunicacin, especialidad informtica, de la Administracin especial de la CAIB, para la isla de Mallorca
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CUERPO SUPERIOR MALLORCA.
  19/12/2018 Anuncio de la fecha y del lugar de la prueba selectiva del cuerpo superior para constituir una bolsa extraordinaria
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CUERPO SUPERIOR MALLORCA.
  18/12/2018 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. EIVISSA.
  14/12/2018 LISTA DEFINITIVA DE MERITOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Farmacia Mallorca turno libre.
  13/12/2018 Lista definitiva de aprobados del ejercicio de desarrollo de temas del cuerpo facultativo superior, especialidad farmacia y recordatorio de la convocatoria del tercer ejercicio
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CUERPO SUPERIOR MALLORCA.
  12/12/2018 Fecha prevista para la prueba selectiva de la bolsa extraordinaria del cuerpo superior de la Administracin General de la Comunidad Autnoma de las Illes Balears
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA.MENORCA.
  07/12/2018 CONVOCATORIA BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA.MENORCA.
  07/12/2018 PRESENTACIN DE SOLICITUDES
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Farmacia Mallorca turno libre.
  05/12/2018 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas del segundo ejercicio y anuncio de la fecha del tercer ejercicio
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Ciencias ambientales Mallorca turno libre.
  05/12/2018 COMUNICADO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR RELATIVO A LA NORMATIVA APLICABLE
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS Informatica.
  04/12/2018 Publicacin de la constitucin de una bolsa temporal de personal funcionario interino del CFS, escala de tecnologas de la informacin y la telecomunicacin, especialidad informtica, de la Administracin especial de la CAIB, para la isla de Mallorca
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CUERPO SUPERIOR MALLORCA.
  03/12/2018 Modificacin de la convocatoria de la bolsa extraordinaria del Cuerpo Superior, para la isla de Mallorca y apertura de un nuevo plazo de presentacin de solicitudes.
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo tecnico. CFT Ingenieria tecnica forestal.
  30/11/2018 Listas provisionales de personas aspirantes aprobadas del segundo ejercicio y anuncio de la fecha del tercer ejercicio
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT,ESC PREVENCIN RIESGOS LABORALES.
  22/11/2018 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CUERPO SUPERIOR MALLORCA.
  19/11/2018 CONVOCATORIA BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CUERPO SUPERIOR MALLORCA.
  19/11/2018 PRESENTACIN DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESP INGENIERIA TECNICA TELECOMUNICACIONES. MALLORCA.
  14/11/2018 LISTAS DEFINITIVAS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS CIENCIAS DE LA INFORMACIN. MALLORCA.
  14/11/2018 Publicacin de la correccin de los errores observados en la lista definitiva de personas admitidas y excluidas de la bolsa extraordinaria del CFS Ciencias de la Informacin
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. EIVISSA.
  09/11/2018 LISTA PROVISIONAL DE MRITOS Y RELACIN PERSONAS ASPIRANTES QUE HAN ACREDITADO MRITOS CON DEFECTOS FORMALES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESC INGENIERIA TECNICA, ESP INGENIERIA TECNICA FORESTAL. MALLORCA.
  07/11/2018 LISTAS DEFINITIVAS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC INGENIERIA, ESP INGENIERIA FORESTAL. MALLORCA.
  02/11/2018 LISTA DEFINITIVA DEL BOLSN DE INTERINOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESC HUMANST Y DE C SOC, ESP OCUPACIN Y MERCADO DE TRABAJO.
  11/10/2018 CONVOCATORIA BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESC HUMANST Y DE C SOC, ESP OCUPACIN Y MERCADO DE TRABAJO.
  11/10/2018 PRESENTACION DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESC HUMANSTICA Y DE CIENCIAS SOCIALES, ESP FORMACIN. EIVISSA.
  11/10/2018 CONVOCATORIA BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESC HUMANSTICA Y DE CIENCIAS SOCIALES, ESP FORMACIN. EIVISSA.
  11/10/2018 PRESENTACION DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. EIVISSA.
  26/09/2018 LISTAS DEFINITIVAS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC INGENIERIA, ESP INGENIERIA FORESTAL. MALLORCA.
  25/09/2018 LISTA DEFINITIVA DE MERITOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC PREVENCION RIESGOS LABORALES.
  11/09/2018 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESP INGENIERIA TECNICA TELECOMUNICACIONES. MALLORCA.
  10/09/2018 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, TIT DIPLOMATURA EDUCACION SOCIAL Y TITULO OFICIAL POSTGRADO UNIVERSITARIO ESTUDIOS GENERO.
  06/09/2018 LISTA DEFINITIVA DEL BOLSN DE INTERINOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. EIVISSA.
  31/08/2018 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC INGENIERIA, ESP INGENIERIA FORESTAL. MALLORCA.
  31/08/2018 LISTA PROVISIONAL DE MRITOS Y RELACIN PERSONAS ASPIRANTES QUE HAN ACREDITADO MRITOS CON DEFECTOS FORMALES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC INGENIERIA, ESP INGENIERIA FORESTAL. MALLORCA.
  29/08/2018 LISTAS DEFINITIVAS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT,ESC PREVENCIN RIESGOS LABORALES.
  16/08/2018 PRESENTACIN DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT,ESC PREVENCIN RIESGOS LABORALES.
  14/08/2018 CONVOCATORIA BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS CIENCIAS DE LA INFORMACIN. MALLORCA.
  13/08/2018 LISTAS DEFINITIVAS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, TIT DIPLOMATURA EDUCACION SOCIAL Y TITULO OFICIAL POSTGRADO UNIVERSITARIO ESTUDIOS GENERO.
  09/08/2018 LISTA DEFINITIVA DE MRITOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CAF, ESC PROFESIONAL INFRAESTRUCTURAS (MENORCA).
  02/08/2018 LISTA DEFINITIVA DEL BOLSN DE INTERINOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFS, TITULACION CAPITA MARINA MERCANTE O LICENCIATURA NAUTICA Y TRANSPORTE MARITIMO (MALLORCA).
  02/08/2018 LISTA DEFINITIVA DEL BOLSN DE INTERINOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC TECNOLOGIA INFORM I TELEC, ESP INFORMATICA (MALLORCA).
  02/08/2018 LISTA DEFINITIVA DEL BOLSN DE INTERINOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, TIT DIPLOMATURA EDUCACION SOCIAL Y TITULO OFICIAL POSTGRADO UNIVERSITARIO ESTUDIOS GENERO.
  27/07/2018 LISTA PROVISIONAL DE MRITOS Y RELACIN PERSONAS ASPIRANTES QUE HAN ACREDITADO MRITOS CON DEFECTOS FORMALES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CAF, ESC PROFESIONAL INFRAESTRUCTURAS (MENORCA).
  24/07/2018 Publicacin de la correccin de los errores observados en la lista definitiva de personas admitidas y excluidas de la bolsa extraordinaria del CAF Infraestructuras
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESC INGENIERIA TECNICA, ESP INGENIERIA TECNICA FORESTAL. MALLORCA.
  16/07/2018 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFS, TITULACION CAPITA MARINA MERCANTE O LICENCIATURA NAUTICA Y TRANSPORTE MARITIMO (MALLORCA).
  16/07/2018 LISTA DEFINITIVA DE MRITOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC INGENIERIA, ESP INGENIERIA FORESTAL. MALLORCA.
  12/07/2018 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CAF, VIGILANTE RESERVA MARINA (MALLORCA).
  12/07/2018 LISTA DEFINITIVA DE MRITOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CAF, ESC PROFESIONAL INFRAESTRUCTURAS (MENORCA).
  11/07/2018 LISTA DEFINITIVA DE MRITOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC TECNOLOGIA INFORM I TELEC, ESP INFORMATICA (MALLORCA).
  11/07/2018 LISTA DEFINITIVA DE MRITOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC PREVENCION RIESGOS LABORALES.
  09/07/2018 PRESENTACIN DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. EIVISSA.
  09/07/2018 PRESENTACIN DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. EIVISSA.
  07/07/2018 CONVOCATORIA BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC PREVENCION RIESGOS LABORALES.
  07/07/2018 CONVOCATORIA BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESP INGENIERIA TECNICA TELECOMUNICACIONES. MALLORCA.
  06/07/2018 PRESENTACIN DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESP INGENIERIA TECNICA TELECOMUNICACIONES. MALLORCA.
  05/07/2018 CONVOCATORIA BOLSA DE PERSONAL INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS CIENCIAS DE LA INFORMACIN. MALLORCA.
  28/06/2018 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, TIT DIPLOMATURA EDUCACION SOCIAL Y TITULO OFICIAL POSTGRADO UNIVERSITARIO ESTUDIOS GENERO.
  26/06/2018 Publicacin de la correccin de los errores observados en la lista definitiva de personas admitidas y excluidas de la bolsa extraordinaria del CFT educacin social con posgrado estudios de gnero
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC INGENIERIA TECNICA, ESP INGENIERIA TECNICA NAVAL (MENORCA).
  22/06/2018 LISTA DEFINITIVA DE MRITOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CAF, VIGILANTE RESERVA MARINA (MALLORCA).
  21/06/2018 LISTA PROVISIONAL DE MRITOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC TECNOLOGIA INFORM I TELEC, ESP INFORMATICA (MALLORCA).
  21/06/2018 LISTA PROVISIONAL DE MRITOS Y RELACIN PERSONAS ASPIRANTES QUE HAN ACREDITADO MRITOS CON DEFECTOS FORMALES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CAF, VIGILANTE RESERVA MARINA (MALLORCA).
  21/06/2018 Publicacin de la correccin de los errores observados en la lista definitiva de personas admitidas y excluidas de la bolsa extraordinaria del CAF Vigilante de reserva marina
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFS, TITULACION CAPITA MARINA MERCANTE O LICENCIATURA NAUTICA Y TRANSPORTE MARITIMO (MALLORCA).
  20/06/2018 LISTA PROVISIONAL DE MERITOS Y RELACIN PERSONES ASPIRANTES QUE HAN ACREDITADO MRITOS CON DEFECTOS FORMALES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CAF, ESC PROFESIONAL INFRAESTRUCTURAS (MENORCA).
  19/06/2018 LISTA PROVISIONAL DE MRITOS Y RELACIN PERSONAS ASPIRANTES QUE HAN ACREDITADO MRITOS CON DEFECTOS FORMALES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC INGENIERIA, ESP INGENIERIA FORESTAL. MALLORCA.
  18/06/2018 Publicacin de la correccin de un error advertido en la convocatoria de la bolsa extraordinaria del cuerpo facultativo superior, de la especialidad ingeniera de montes, en la isla de Mallorca
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC HUMANISTICA Y C SOCIALES, ESP FORMACION (MENORCA).
  13/06/2018 LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESC INGENIERIA TECNICA, ESP INGENIERIA TECNICA FORESTAL. MALLORCA.
  01/06/2018 PRESENTACION DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC INGENIERIA TECNICA, ESP INGENIERIA TECNICA NAVAL (MENORCA).
  01/06/2018 LISTA PROVISIONAL DE MRITOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC INGENIERIA, ESP INGENIERIA FORESTAL. MALLORCA.
  01/06/2018 PRESENTACION DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS, ESC INGENIERIA, ESP INGENIERIA FORESTAL. MALLORCA.
  31/05/2018 CONVOCATORIA BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFT, ESC INGENIERIA TECNICA, ESP INGENIERIA TECNICA FORESTAL. MALLORCA.
  31/05/2018 CONVOCATORIA BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS CIENCIAS DE LA INFORMACIN. MALLORCA.
  25/05/2018 PRESENTACIN DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2018. CFS CIENCIAS DE LA INFORMACIN. MALLORCA.
  24/05/2018 CONVOCATORIA BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA (MALLORCA).
  08/05/2018 LISTA DEFINITIVA DE MERITOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, TIT DIPLOMATURA EDUCACION SOCIAL Y TITULO OFICIAL POSTGRADO UNIVERSITARIO ESTUDIOS GENERO.
  07/05/2018 LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC HUMANISTICA Y C SOCIALES, ESP FORMACION (MENORCA).
  04/05/2018 LISTA PROVISIONALADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC INGENIERIA TECNICA, ESP INGENIERIA TECNICA NAVAL (MENORCA).
  03/05/2018 LISTAS DEFINITIVAS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales. Cuerpo subalterno.
  02/05/2018 DISTRIBUCIN POR AULAS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES CONVOCADAS AL PRIMER EJERCICIO DEL CUERPO SUBALTERN DE LA CAIB
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFS, TITULACION CAPITA MARINA MERCANTE O LICENCIATURA NAUTICA Y TRANSPORTE MARITIMO (MALLORCA).
  30/04/2018 LISTA DEFINITIVA PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales. Cuerpo auxiliar.
  18/04/2018 DISTRIBUCIN POR AULAS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES CONVOCADAS AL PRIMER EJERCICIO DEL CUERPO AUXILIAR DE LA CAIB
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales. Cuerpo administrativo.
  28/03/2018 DISTRIBUCIN POR AULAS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES CONVOCADAS AL PRIMER EJERCICIO DEL CUERPO ADMINISTRATIVO DE LA CAIB
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, TIT DIPLOMATURA EDUCACION SOCIAL Y TITULO OFICIAL POSTGRADO UNIVERSITARIO ESTUDIOS GENERO.
  23/03/2018 LLSTA PROVISIONAL ADMITIDOS I EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC TECNOLOGIA INFORM I TELEC, ESP INFORMATICA (MALLORCA).
  23/03/2018 LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cuerpos generales. Cuerpo superior.
  13/03/2018 DISTRIBUCIN POR AULAS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES CONVOCADAS AL PRIMER EJERCICIO DEL CUERPO SUPERIOR DE LA CAIB
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CAF, VIGILANTE RESERVA MARINA (MALLORCA).
  05/03/2018 LISTA DEFINITIVA PERSONAS ADMIITIDAS Y EXCLUIDAS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CAF, ESC PROFESIONAL INFRAESTRUCTURAS (MENORCA).
  14/02/2018 LISA DEFINITIVA PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC TECNOLOGIA INFORM I TELEC, ESP INFORMATICA (MALLORCA).
  13/02/2018 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC HUMANISTICA Y C SOCIALES, ESP FORMACION (MENORCA).
  10/02/2018 CONVOCATORIA DE BOLSA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFT, ESC HUMANISTICA Y C SOCIALES, ESP FORMACION (MENORCA).
  09/02/2018 PRESENTACION DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFS, ESC HUMANISTICA Y C SOCIALES, ESP FORMACION (MALLORCA).
  06/02/2018 LISTA DEFINITIVA PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CAF, VIGILANTE RESERVA MARINA (MALLORCA).
  20/11/2017 LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFS, ESC HUMANISTICA Y C SOCIALES, ESP FORMACION (MALLORCA).
  31/07/2017 CONVOCATORIA DE BOLSAS DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CFS, ESC HUMANISTICA Y C SOCIALES, ESP FORMACION (MALLORCA).
  31/07/2017 PRESENTACIN DE SOLICITUDES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2017. CAF, ESC PROFESIONAL INFRAESTRUCTURAS (MENORCA).
  31/07/2017 CONVOCATORIA DE BOLSAS DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2015. CAF, ESCALA PROFESIONAL INFRAESTRUCTURAS (MALLORCA).
  04/04/2016 LISTA PROVISIONAL DE MRITOS Y RELACIN DE PERSONAS ASPIRANTES QUE HAN ACREDITADO MRITOS CON DEFECTOS FORMALES


 • catal . castellano